Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

23.04.2015 13:54
Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Araştırma sektörünün lider kuruluşlarından BAREM'in global ortağı WIN/Gallup International dünya genelinde 65 ülkede 63 bin 989 kişinin katılımıyla bir din araştırması yaptı.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Araştırma sonuçlarına göre dünyanın %63'ü dindar olduğunu söylüyor. Ateistlerin oranı ise %11. Dünya genelinde yaş, cinsiyet ve gelir ise dini inanış üzerinde etkili. Araştırmanın Türkiye ayağını yürüten BAREM'in verilerine göre ise Türkiye nüfusunun %79'u kendini dindar olarak tanımlıyor, ateistlerin oranı ise %2.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Türkiye halkası BAREM tarafından gerçekleştirilen WIN/ Gallup International Association 2014 Yılsonu Araştırma sonuçlarına göre dünyada her 10 kişiden 6'sı dindar olduğunu söylüyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

(Dünyanın %63'ü) Her 5 kişiden biri ise dindar olmadığını (%22) belirtirken her 10 kişiden 1'i (%11) kendisini ateist olarak tanımlıyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Dünya genelinde kendini dindar olarak tanımlayan ülkelerin başında Taylan (%94) geliyor. En az dindar ülke ise Çin. Çin'in %61'i kendisini ateist olarak tanımlıyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Peki Türkiye'de durum nasıl? Araştırma sektörünün önde gelen kuruluşlarından BAREM, çalışmanın Türkiye ayağını yürüttü. 12 ilde toplamda 1000 kişiyle CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre ülke nüfusun %79'u, dini vecibelerini yerine getirmekten bağımsız olarak, dindar olduğunu, %13'ü ise dindar olmadığını söyledi. Ateistlerin oranı ise %2.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Ortadoğu ve Afrika inançlı... Dünya genelinde ise Afrika ve Ortadoğu'da 10 kişiden 8'i kendini dindar olarak tanımlarken, Doğu Avrupa ve Amerika'da her 10 kişiden 7'si ve Asya'da her 10 kişiden 6'sı kendini dindar olarak tanımlıyor. Batı Avrupa, Okyanusya ve Asya en fazla ateistin bulunduğu kıtalar. Batı Avrupa %14-Asya %14 ve Okyanusya %12. En dindar kıtalar Afrika (%86) ile MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) (%82)

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Tayland 1 numara... Ülkeler açısından incelendiğinde ise en dindar ülke Tayland. Nüfusun %94'ü kendini dindar olarak tanımlıyor. Tayland'ı %93 ile Ermenistan, Bangladeş, Gürcistan, Fas, %92 Fiji, %91 ile Güney Afrika takip ediyor. Amerikalıların %56'sı, Rusların %70'i, İngilizlerin ise %70'i kendini dindar olarak ifade ediyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Çin inanmıyor... En az dindar ülke ise Çin. Çinlilerin %61'i kendini ateist olarak tanımlarken, %7'si dindar olduğunu söylüyor. Hong Kongluların %34'ü, Japonların %31'i ateist olarak tanımlıyor. Batı dünyasında ise en az dindar olduğunu söyleyenler %78 ile İsveçliler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Türkiye'de 35 yaşından sonra dindarlık artıyor... Araştırma verilerine yaş açısından bakıldığında dünyada 34 yaşın altındakiler kendini daha fazla dindar olarak tanımlıyor (%66). Türkiye'de ise trend tam tersi; dindarlık 35 yaşın üstünde artıyor. İstatistikler ise şöyle; 18-24 Yaş Grubu %76, 25-34 Yaş grubu % 77, 35-44 Yaş grubu %80, 45-54 Yaş grubu %84.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde kadınlar erkeklere göre biraz daha dindarken Türkiye'de dindar olduğunu söyleyen kadın ve erkeklerin oranı aynı (%79).

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Çalışmayanlar daha dindar... Dünyada düşük ve orta gelirli kişiler, ortanın üstü ve yüksek gelirlilere göre daha dindar. Türkiye'de de benzer şekilde sosyoekonomik statü yükseldikçe dindarların oranı azalıyor. Eğitim durumuna göre dindarlık trendi dünyada ve Türkiye'de benzerlik gösteriyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Eğitim arttıkça dindarların oranı azalıyor. (Ortaokul ve altı eğitim %87, lise mezunları %80, üniversite mezunları %70, master ve doktoralı kişiler %63.) Çalışma durumuna göre dindarlık Türkiye'de dünya genelinden oldukça farklı bir profil gösteriyor.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Dünyada çalışmayanlar (öğrenciler, ev kadınları, emekliler) çalışan kesime göre daha dindar. (Ev kadınları %89, çalışanlar %79, emekliler %77, işsizler %72, öğrenciler %70.) Dindar olduğunu söyleyenlerin oranı İstanbul'da %80, Ankara'da %77, İzmir'de %69, diğer illerde ise %81 oldu.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Araştırmayla ilgili konuşan BAREM Genel Müdürü Hakan Döngel, “Türkiye, dünya ortalamasının üzerinde dindar bir profile sahip. Gerek dünyada gerekse Türkiye'de, sosyo ekonomik sınıf düzeyi azaldıkça, dindarlık seviyesi artmakta.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Bu sonuçlar, insanların göreceli kötü yaşam şartlarında, din ile daha kuvvetli bağ kurduğunun göstergesi. Yine benzer şekilde gelişmiş batı ülkelerinde dindarlık oranı düşmektedir. Dünyada gençlerin daha dindar olması da, inanca olan özlemin göstergesidir“ dedi.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Sayacağımız özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Zalim idareciler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Zina ve fuhuş yapanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Bol bol yalan yere yemin edenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Kul hakkı yiyenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Yetim malı yiyenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İçki içip tövbe etmeyenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Cimri olanlar. Misafirden rahatsız olanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İnsanları arkadan çekiştirenler. Koğuculuk yapanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İnsanların iffet, ırz ve namuslarını kirleten ve bunları ortaya saçıp insanları rezil edenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Eşine şiddet uygulayanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Çocuklarının rızkını kumar ve başka yerde harcayanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Namazı kılmayanlar. Kılsa da hakkını vermeyenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Çabuk öfkelenenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Cinayet işleyenler. İnsanlara zulmedenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Allah'ın haram kıldığı işleri yapanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Allah'ın helal kıldığı işleri haram sayanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Rüşvet alan, rüşvet veren ve aracı olanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Allah'a, kitaba, peygambere ve kutsala hakaret edenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Karı- koca arasını bozanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Yaşlı ve muhtaç kimselere zulmedenler.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İffetli bir kadın hakkında çirkince konuşanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Allah'ın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İnsanları aldatanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Kendini en iyi, en ihlaslı, en onurlu, en şerefli sayıp diğer insanları alçak, düşkün, rezil ve aşağılanmış görenler. Böylece herkesi lekelemeye çalışanlar.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Yalan haberi veya dedikoduyu yayanlar. Onlar şeytanın habercisi sayılmışlardır.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Komşusuna eziyet eden, ortağını aldatan, yol arkadaşına zulmeden, borç alışverişini inkâr eden ve dinin ahlakını önemsemeyen.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Faiz ve her türlü haksız kazancı kendine helal gören.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

İnsanları aşağılayan. Din konusunda büyüklenip, kendi dışındaki insanları cehennemlik sayan.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Kibir, riya, ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, takvalı görünmek, ihlas görüntüsü vermek, içi ve dışı farklı olmak gibi kalbi hastalıklara kapılmış olan.

Türkiye'de Nüfusun Yüzde Kaçı Dindar?

Başkasına yapılan bir kötülük veya haksızlığa gülüp geçen, ama kendisine yapıldığında isyan eden, egoist, bencil, şımarık, azgın, şaşkın, benmerkezci, huysuz adam...

Yorumlar
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 01 Haziran 2020 Pazartesi 00:12:12