Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

17.04.2015 09:03
Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Bazı insanlar var ki şeytanın dostudurlar. Farkında olmasalar da şeytan tarafından çok sevilirler. Bunlardan olmamak lazım. Sayacağımız özelliklerden biri bizde varsa bir an tövbe edip bu halden sıyrılalım. O halde soralım şeytan kimleri sever.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İhanet eden, halkı aldatan tüccarlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Zalim idareciler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Zina ve fuhuş yapanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Bol bol yalan yere yemin edenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Kul hakkı yiyenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Yetim malı yiyenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İçki içip tövbe etmeyenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cimri olanlar. Misafirden rahatsız olanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İnsanları arkadan çekiştirenler. Koğuculuk yapanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İnsanların iffet, ırz ve namuslarını kirleten ve bunları ortaya saçıp insanları rezil edenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hırsızlık yapanlar. İnsanların mallarını çalanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Eşine şiddet uygulayanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Çocuklarının rızkını kumar ve başka yerde harcayanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Zekât, sadaka gibi emir ve iyiliklerden uzak olanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Namazı kılmayanlar. Kılsa da hakkını vermeyenle

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Çabuk öfkelenenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cinayet işleyenler. İnsanlara zulmedenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Allah'ın haram kıldığı işleri yapanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Allah'ın helal kıldığı işleri haram sayanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Rüşvet alan, rüşvet veren ve aracı olanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Allah'a, kitaba, peygambere ve kutsala hakaret edenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Karı- koca arasını bozanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Yaşlı ve muhtaç kimselere zulmedenler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İffetli bir kadın hakkında çirkince konuşanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Allah'ın gizlediği bir günahı ortaya çıkaranlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İnsanları aldatanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Kendini en iyi, en ihlaslı, en onurlu, en şerefli sayıp diğer insanları alçak, düşkün, rezil ve aşağılanmış görenler. Böylece herkesi lekelemeye çalışanlar.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Yalan haberi veya dedikoduyu yayanlar. Onlar şeytanın habercisi sayılmışlardır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Komşusuna eziyet eden, ortağını aldatan, yol arkadaşına zulmeden, borç alışverişini inkâr eden ve dinin ahlakını önemsemeyen.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Faiz ve her türlü haksız kazancı kendine helal gören.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İnsanları aşağılayan. Din konusunda büyüklenip, kendi dışındaki insanları cehennemlik sayan.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Kibir, riya, ikiyüzlülük, samimiyetsizlik, takvalı görünmek, ihlas görüntüsü vermek, içi ve dışı farklı olmak gibi kalbi hastalıklara kapılmış olan.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Başkasına yapılan bir kötülük veya haksızlığa gülüp geçen, ama kendisine yapıldığında isyan eden, egoist, bencil, şımarık, azgın, şaşkın, benmerkezci, huysuz adam...

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

HIZIR ALEYHİSSELAM KİMDİR? Hızır Aleyhisselam yüzyıllardır hakkında çok şeyler anlatılan ancak birçok kimsenin merak ettiği, hatta bazı alimlerin bile varlığından şüphe ettikleri bir kişidir.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Ancak Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif'lerin açıklamaları ışığında bakıldığında Allah-u Teâlâ'nın özel bazı hikmet ve ilimler verdiği biri olduğu anlaşılır. Ayrıca sır alemine vakıf olan birçok âlim de onun yaşadığını ve çeşitli vazifeler yaptığını bildirmektedirler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

KUR'AN-I KERİM'E GÖRE HIZIR ALEYHİSSELAM Kehf suresi 65. ayette "Nihayet kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan bir rahmet vermiş ve tarafımızdan bir ilim öğretmiştik" buyurulmaktadır. Tefsir alimleri zikredilen bu zatın Hızır Aleyhisselam olduğu üzerinde fikir birliğine varmışlardır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

İNSANLARA NASIL GÖRÜNÜR? Bu konuda söylenebilecek net bir şey yoktur. Zira yardımcı olmak veya sohbet etmek istediği kişiye ak sakallı bir pir-i fâni suretinde de görünebilir, tanıdığı bir insan suretinde de. Hatta sevmediği bir kişi suretinde bile gelebilir.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Ancak kalpleri Allah'ın kullarına ne kadar sevgi dolu ise, insanlara karşı ne kadar önyargısız iseler O'nu hissetmeleri veya tanımaları da o kadar kolay olur.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Zira Hızır Aleyhisselam aynı kişi suretini genellikle ikinci kez kullanmaz. Ayrıca 40 gün aksatmadan sabah namazını cemaatle camide eda edenlerin onunla mutlaka karşılaşıp görüşecekleri de Hızır Aleyhisselam'ın sırrına vakıf olanlar tarafından nakledilmiştir.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

HIZIR ALEYHİSSELAM'DAN NASIL NASİPLENİLİR? Hızır Aleyhisselam bazen darda kalanlara yardım etmek için, bazen de Allah'ın ledun ilmi öğrenen sevgili kullarına ilim öğretmek için gider ve kendisine bildirilen kimseler ile beraber olup onların nasiplenmesine vesile olur.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Birçok yaşanmış hadiseyi gözönüne aldığımızda Hızır Aleyhisselam ile beraberken, onun gerçek kimliğini bilerek onunla beraber olan kişi sayısı yok denecek kadar azdır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Ancak O'na her daim dualarında yer veren ve O'nunla karşılaşacağı anı hep tetikte bekleyen bazı Allah dostları bu lütfa nail olurlar ve O'nun gerçek kimliğini bilerek istifade ederler.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Takdir-i İlahi'dir ki çoğunlukla karşılaştıkları kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu farkettiklerinde O çoktan sırra karışıp uzaklaşmış olur. Zira beraberken genellikle ağır bir gaflet olur ve O olduğunu aklımıza bile getiremeyebiliriz.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Aslında önemli olan O'nunla karşılaşmış ve O'ndan nasiplenmiş olmaktır. Ancak elbette gönlümüz bunu bilerek yaşamaktan yanadır. Bunun yollarından biri kalbi her zaman temiz tutmaktır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Çünkü Hızır Aleyhisselam ile karşılaşıldığında kalpte mutlaka bazı farklı duygular olacaktır. Kalbini dinlemeyi bilen ve bu şifreyi çözenler de bu nimetten bilerek faydalanma imkanına kavuşacaklardır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hızır Aleyhisselam'ı görenler anlatıyor...

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Sultan II. Mahmud Han zamanında yaşlı bir kadıncağız duymuş ki, Hazreti Hızır her gün yatsı namazında, Yeni Câmî'de görülürmüş. Kendisi de zâten Hızır Aleyhisselâm'ı görmeyi öteden beri çok istermiş.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Duyduğu söz üstüne ertesi gün kocasına durumu bildirip, ondan izin alarak yatsı namazına Yeni Cami'ye gitmiş. Namaz çıkışında, avluda bir kenara çekilmiş ve başlamış çıkanlara dikkatli dikkatli bakmaya.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

O pür dikkat çıkanları tâkip ederken, karşısından bir yaşlı amca çıkagelmiş.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Neye bakarsın hâtun? –Dediler ki, bu camide her gece Hızır Aleyhisselâm görünürmüş. Onu görmeye geldim. –Peki onu görsen nasıl tanıyacaksın?

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Bilmem. –O zaman buradan geçse, sen onu tanıyamazsın. –Doğru, nasıl da akıl edemedim.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Bak öyleyse, sana onu nasıl tanıyacağını öğreteyim. –Olur. –Arkamdaki camiyi görüyor musun?

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Evet. –Işıklarına bak. Söndü mü şimdi? –Evet, söndü.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Şimdi bir daha bak, ışıklar tekrar yandı mı? –Baktım. Evet şimdi de yandı.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Peki öyleyse. İşte aynı böyle, arkasında duran caminin ışıklarını olduğu yerden kıpırdamadan yakıp söndüren birisini görürsen, İşte o Hızır'dır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Doğru mu? –Doğru.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Kadın "Hay Allah razı olsun" demiş ve beklemeye devâm etmiş. Fakat tabiî herkes dağıldığı halde, târife uygun kimse çıkmamış. Bizimki de mahzun eve dönmüş. Kocası sormuş:

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Gördün mü Hızır Aleyhisselâm'ı? –Yok, göremedim.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

–Vah vah. –Olsun, göremedim ama, nasıl görülür çok iyi öğrendim.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Ramazan… Cuma günü… Cuma vakti… Cami… Cemaat tek tük camiye girmekte. İmam kürsüde… Girenlerin arasında… O… Hızır… Hızır aleyhisselam da genç ihtiyar arasında onlardan biri gibi gidiyor bir köşeye oturuyor. Kürsüde imam sohbete başlıyor…

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hızır aleyhisselâmın yanına kırklarında bir adam gelip oturuyor. Cami yavaş yavaş dolmakta. Adam, bir müddet sonra uyuklar bir vaziyette sallanıyor, ha uyudu ha uyuyacak. Hızır aleyhisselâm adamı dürtüklüyor: Uyuyacaksın, der.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Adam: Uyumam, beni rahat bırak.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hızır aleyhisselâm ses etmez, ancak ezan okundu okunacak, adam ha uyudu ha uyuyacak, bir daha dürtükleyerek: Uyuyacaksın dedim, der.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Adam: Ben de sana uyumam, beni rahat bırak dedim. Rahat bırak beni. Rahat bırak yoksa, Hızır olduğunu söylerim. Buradan çıkamazsın. Bu kalabalık sakalında bir tel bırakmaz.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hızır aleyhisselâm susar ve gözlerine kapar, boynunu büker Allah-ü tealaya yönelerek: Ya Rabbim! Bu nasıl iştir. Bu kulun benim kim olduğumu bildi. Bu nasıl iştir ki bendeki listede bunun ismi yok.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cevap gelir: Sana verilen listede beni sevenlerin isimleri var. O ise benim sevdiklerimden…

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cuma günü okunacak bazı dualar okuyanları huzur ve rahata kavuşturuyor. İşte o dualar...Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah'dan isteyin. Dua edin.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah'dan isterse,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah'ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur ve rahata erersiniz.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu'îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu'îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.

Şeytanın En Çok Sevdiği 36 Kişi

Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ'nın izni ile duâsı kabûl olur. Allahümme innî es'elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es'elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es'elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe'at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu'tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.

Yorumlar
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 08 Temmuz 2020 Çarşamba 05:39:17