Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

24.03.2016 16:12
Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı: İstanbul'da büyük bir esir pazarı bulunuyordu.Ticaret amacıyla gelen yabancıların kısa bir süre buradan esir ve cariyeleri alıp kullandıktan sonra sokağa bırakmaları üzerine 1559 yılında çıkartılan kanunla gayrimüslimlere esir satılması yasak edildi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Yatsı ezanıyla sabah ezanı arasında sokağa çıkma yasağı: Sokakların fenerlerle aydınlatılmasından önce konulmuş bir yasaktır.Sokakların güvenliği yeterli olmadığından ve geceleri sokağa çıkan halkın bir ayaklanmaya neden olabileceği düşünülerek uzun yıllar uygulanmıştır.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kahvehane ve Tütün yasağı: Tütün Osmanlılara 17.yy girmiş ve kısa bir sürede çok yayılmıştı. 4.Murat zamanında ise tütün kullananlar ölümle cezalandırıldı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

İçki yasağı Osmanlı'nın da muhtelif zamanlarında uygulanmasına rağmen en katısı padişah 4.Murat devrindedir.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kadın ve erkeklerin kayıklara birlikte binme yasağı: Fatih zamanından 2.Abdülhamit zamanına kadar devam etmiştir.Kadınların erkeklerle kayıklar içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunabilineceklerini düşünerek konulmuş bir yasaktı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kadınların Eyüp'te kaymakçı dükkanına girme yasağı: 16 yy konulmuş bir yasaktı. Eyüp sultanı ziyaret etmek bahanesiyle gittikleri Eyüp'teki kaymakçı dükkanlarında erkeklerle buluştuklarının saptanması üzerine konulmuş bir yasaktır.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kadınlara açık giyinme yasağı: Çeşitli dönemlerinde bu konuda ferman çıkartılarak açık kıyafetler giyerek erkekleri baştan çıkartmaya çalışan kadınların ve bu elbiseleri diken terzilerin ceza alacakları bildirilmişti.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kadınlara mesire yasağı: Kadınların mesire yerlerinde sevgilileriyle buluşacakları düşünülerek 1752 yılında konulmuş bir yasaktı.Kadınları arabalarıyla mesire yerine götüren arabacıların ise yakalandıkları taktirde İstanbul dışına sürülecekleri ferman yoluyla halka duyurulmuştu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Hamama giden gayrimüslimlere nalın giyme yasağı: Hamamlardaki müslüman ve gayrimüslimleri ayırt etmek amacıyla konulmuş nedeni bilinmeyen bir yasaktır.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Şehir içerisinde ata ve arabaya binme yasağı: 17.yy kadar şehir içerinde arabaya ve ata binmek yasaktı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Arnavutlara hamam tellağı olma yasağı: İstanbul'da büyük bir isyana neden olan Arnavut kökenli Patrona Halil'in hamamda tellak olduğu öğrenilince bu yasak konuldu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Umumi yerlerde ve bilhassa kahvehanelerde devlet sohbeti yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Şehirdeki konaklardan yalılara, yalılardan konaklara taşınma yasağı: Tanzimat devrine kadar yürürlükte kalmış bu kanuna göre devlet görevinde çalışanların yaz başlarında yalılara yaz sonrasında ise konaklara dönmeleri çeşitli sorunlara neden olduğundan bu yasak konulmuştu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

İstanbul surların üzerinde ve yanında ev yapma yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Ay yıldız yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kiliselerde çan yasağı 1856 yılına kadar uygulandı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Evlerde yemek çeşidi yasağı: 1821 yılında yemek israfını önlemek amacıyla çıkartılmasına rağmen pek uygulama bulamamış bir yasaktır.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bekçilere davul çalma yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kahvelerde saz, söz, meddah ile her türlü oyun, satranç ve dama oynama yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Erkek memurlarının kötü kıyafet giyme yasağı

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Yasakların yanı sıra her imparatorluğun tarihinde olduğu gibi, Osmanlı Devleti'nin tarihinde de birçok işkence türü vardı. 600 yıl boyunca yaşamış, 3 kıtada hüküm sürmüş imparatorluğun günümüze kadar gelen işkence türleri hâlâ konuşulmaya devam ediyor. İşte unutulamayan o işkenceler...

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

At kılı/ Kurbanın anüsünden içeri yavaş yavaş at kuyruğu sokulur ve hızlıca çekilirdi. Kılın yapısından dolayı, geri çekilirken beraberinde birçok eti beraberinde götürürdü . Aynı zamanda yemek borusuna da bu işlem uygulanırdı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Sıcak sac/ İşkence edilecek kişinin yanında yüksek sıcaklıkta bulunan saca, kesilen kafa bastırılır, kendi cansız bedeni son defa gösterilirdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Deri yüzme/ Suçlu kişini derisi yüzülür, derisiz bir şekilde denize atılırdı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bedenleri demir keselerle keseleme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Çengel işkencesi/ Çengel uzun yıllar boyunca Osmanlı'da işkence ve idam aleti olarak kullanıldı. Kalın kalaslardan yapılan çengel, kuleye benzer. Üzerinde değişik uzunluklarda uçları yukarı doğru olan çengeller bulunur. Çıplak bir şekilde elleri ve ayakları sıkıca bağlanır, mahkumlar ipler yardımıyla yukarı doğru çekilir ve hızlıca çengeller üzerine bırakılırlardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Erkek cinsel organının deliğine domuz kılı sokma

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Fare/ Suçlu olan kişi çıplak bir şekilde ortası delik olan bir sandalyeye oturtulur ve kase alttan yavaş yavaş ısıtılırdı. Sıcak ortamlarda hareketlenen fare, çıkacak bir yer bulamadığı için makat deliğinden kemirmeye başlayarak iç organlara doğru girerdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Falaka

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Diş ve tırnak sökme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Çarmıha germe/ Çarmıh cezası genellikle casuslara uygulanırdı. Mahkum çırılçıplak bir şekilde çarmığa gerilirdi. Abaza Mehmet Paşa döneminde gerçekleşen bu işkence şeklinde, kaba etler ve omuz bölgesi oyulur yağ mumları dikilerek deve üzerinde halka gösterilirdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kol ve ayak kemiklerini kırma ve gözlere kızgın sirke dökme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Mağaraya doldurarak tütsüleme yapma/ Bir veya birden fazla suçlu mağaraya kapatılarak içeri duman salınır, böylece ölmesi sağlanırdı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kol ve bacak kesme/ İlk defa hırsızlık yapan kişin sol eli, ikinci defa hırsızlık yapanın sağ ayağı, üçüncü defa hırsızlık yapan sağ eli, dördüncü defa hırsızlık yapanın sol ayağı kesilirdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Deve derisi/ Suçlu elleri bağlı bir şekilde güneşin altına yatırılır ve saçları kazınırdı. Saçları kazındıktan sonra kafasına deve veya keçi derisi geçirilir, yavaşça eriyerek suçlunun kafasına yapışırdı. Daha sonrasında saçlar dışarı çıkamayarak, içeri doğru çıkmaya başlardı ve kafatasına geri dönüp beyne ulaşmasıyla suçlu kişi ölürdü.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Hadım etme/ Osmanlı zamanında tecavüzcüler hadım edilirdi. Kanunname'nin 26. emrinde “ kız ya da oğlan kaçırıp tecavüz edenin cinsel organı kesile…” ibaresi yer almaktaydı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Çukur/ Suçlu, fıçı veya önceden hazırlanan çukurun içine konur, tıkabasa yemek yedirilirdi. Dışkısını yapamayan kurban, fıçı veya çukurun içine dışkısını yapmaya başlayarak zamanla çürümeye başlardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Zina/ Zina sonucu hamile kalan kadınlar; özel bir odaya alınır, düzenli olarak yemek yedirilir ve düzgün bir şekilde bakımı sağlanırdı. Doğum zamanı elleri arkadan bağlanarak ellerinin açılması önlenirdi. Bebek vajinadan çıkamadığı için kordon bağını kopararak oksijensizlikten ölürdü.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Gözlere kızgın demirle mil çekme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kurbanı tuz içinde bekletme/ Kurban günlerce ıslak tuz doldurulmuş bir çukur içinde bekletilir ve sonrasında birden soğuk suya atılırdı. Hücrelerin birdenbire şişmesi ile şok etkisi yaratılırdı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Kurbanın ağzından aşağı sokulan bir boru ile içine kurşun dökme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Suçlunun vücuduna yara açma ve yaranın üstüne tuz dökülerek hayvanlara yalatma

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Zina yapan adamın cinsel organını kesme ve sanığa yedirme

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Osmanlı diyince ilk akla gelen yer olan Harem, okul muydu yoksa bir bakireler evi mi? Hareme kimler girip çıkabilirdi? Cariyeler nasıl seçilirdi? Padişaha ihanet eden cariyeler kimlerdi? Padişahların cariyelere aşk mektupları yazdığı doğru mu? Cariyeler Padişahların karşısına çıplak olarak mı çıkardı? Batılı yazarların haremle ilgili erotik tasvirleri gerçek mi? Harem'le ilgili her şey...

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

II. Murat'a kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevrelerindeki kızlarla ya da savaştıkları kralların kızlarıyla evlendiler. Bu yüzden Osmanlı'da bir harem teşkilatı yoktu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Harem ve Enderun Mektebi İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu. Böylece erkekler Enderun'da kızlarsa Harem'de eğitilmeye başlandı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Harem bir “kısrak yuvası değil” tıpkı Enderun gibi bir eğitim kurumuydu. Harem'in Türk geleneklerinde yer almamasına rağmen Fatih tarafından kurulmasının başlıca nedeni güvenlik ve devlet sırlarının açığa çıkmasını engellemekti.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Fatih'e kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevrelerindeki kızlar, ya beylerin kızları ya da savaştıkları kralların kızlarıyla evlenirlerdi. Özellikle yabancı kralların kızları her ne kadar Müslüman olup Osmanlı kültürünü benimseseler de kendi soylarını unutamayanlar da çıkıyordu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bu nedenle de kendi ülkelerine çoğu zaman açık ve gizli mektuplar gönderiyor, devlet güvenliğini tehlikeye düşürüyorlardı. Saray dışından evlenmek ise reayadan veya tebadan bir aileyi saraya katmak anlamına geliyordu. Osmanlı padişahları bunun da devlet güvenliği açısından sakıncalı olduğunu düşündüler.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bu nedenle de Harem kuruldu ve burada yetiştirilen kızlardan en zeki ve güzel olanı daha sonra Padişahın karısı olmaya hak kazanırdı. Osmanlı'da herşeyin başı Padişahtı. Harem de padişahın sorumluluğundaydı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Ancak padişahın haremle ilgili haklarını “Kızlar Ağası”, ya da “Harem Ağası” denilen iğdiş edilmiş bir erkek kullanırdı. Kızlar Ağası sadece padişahtan ve sadrazamdan emir alırdı. Kızlar Ağası, genellikle Mısır'da yetiştirilmiş, sonra da iğdiş edilmiş bir Arap olurdu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Haremin ünlü şair ve bestekarlar kimlerdi? Haremin iç işlerinin idaresi Haznedar Usta'nın emrinde çalışan kalfalara aitti. Bu kalfalar Harem ile padişah arasında da elçilik yaparlardı. Bunlar cariyelerin en yeteneklileri arasından seçilir, edebiyat ve müzik ve hat sanatında iyi derecede eğitim alırlardı. Kalfalar ayrıca çok iyi saz çalarlardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bugün de besteleri hala çalınan ünlü kalfalar Tarabsaz Kalfa, Dilhayat Kalfa, Gülfer Kalfa, Dürringar Kalfa ve Menekşe Kalfa Harem şairlerinin en ünlüleriydi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Harem'de ilk ve son ihaneti yapan Kalfa kimdi? Harem'deki bütün kalfalardan herşeyden önce padişaha karşı sadakat beklenirdi. Ancak buna rağmen Harem'de yaşanan bir ihanet tarih kayıtlarına geçti.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayında harem kalfalarından Arz Niyaz Kalfa, Hüseyin Avni Paşa'nın casusu olarak çalıştı ve padişahla ilgili gizli bilgileri dışarı sızdırdı. Bunun sonucunda Arz Niyaz Kalfa idam edilmek yerine Harem'den kovuldu.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Saraydaki cariyeler nasıl seçilirdi adları nasıl konurdu? Cariyeler Kızlar Ağası tarafından hazırlanan özel bir sınavla seçilirdi ve isimleri bu sınav sonrasında Kızlar Ağası tarafından verilirdi. Saraya giren bir genç kız Kızlar Ağası'nın verdiği isimle çağrılırdı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Cariyeler Harem'den ayrılabilirler miydi? Cariyelerden biri herhangi bir nedenle saraydan ayrılmak istediği zaman padişaha bir dilekçe yazıp dörde katlar ve bu dilekçede ayrılma sebebini anlatırlardı. Cariye daha sonra bu dilekçeyi padişahın görebileceği bir yere koyardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Padişah bu isteği gözden geçirir ve cariyeye Haremden ayrılma iznini verirdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Devlet ileri gelenlerinin kızları hareme alınır mıydı? Osmanlı'da Harem sanılanın aksine bir zevk ve eğlence yeri değil, bir eğitim kurumuydu. Buradan yetişen kızlardan en zeki ve güzel olanı padişahla evlenirken, diğerleri de yüksek düzeyli devlet adamlarıyla evlendirilirdi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bu yüzden de devlet ileri gelenlerinin çoğu kızlarını Hareme vermek için birbirleriyle yarışırlardı. Ancak bunu başaranlar oldukça azdı. Çünkü Haremden sorumlu olanlar ancak hatırını kıramadıkları devlet adamlarının kızlarını saraya alabiliyorlardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Hareme kabul edilen bu kızlar da üç yıl eğitim gördükten sonra evlerine gönderiliyorlardı. Harem bu yönüyle bir kızlar okulu gibiydi.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Haremi dağıtmak istediği çin öldürülen padişah kimdi? Osmanlı'da padişahların evlilikleri hep Harem içinden olurdu. Bu kuralın dışına çıkan tek deneme Sultan İkinci Osman, yani Genç Osman tarafından yapıldı. Genç Osman Sadrazam'ın kızıyla evlenerek Haremi dağıtmaya kalkıştı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Bu olaydan sonra Genç Osman Yeniçerilerin ayaklanmasıyla karşılaştı. Yeniçeriler padişahı Yedikule Zindanları'na kadar sürükleyerek vahşice katlettiler. Bu ölüm, dünya tarihinde bir padişaha karşı yapılmış en onur kırıcı öldürmelerden biri olarak kabul edilir.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Hangi Padişah'ın annesi ölmeden önce bir “Katolik Papaz”la görüşmek istedi? Osmanlı'da özellikle yabancı kökenli kadınlar Hareme alındıktan sonra dinlerini değiştirip Müslüman olsalar da çoğu kez kendi ülkelerini ve geleneklerini unutamıyorlardı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

II. Mahmut bu durumdan pek hoşlanmadıysa da annesinin son dileğini kabul ederek bir Katolik Papaz çağırttı.

Osmanlı'da Uygulanan Birbirinden İlginç Yasaklar

Ancak bir daha böyle bir olayın tekrarlanmasını istemediği için Haremi yeniden düzenledi ve artık saraya sadece Müslüman olan Çerkez ve Gürcü cariyeler seçildi.

Yorumlar
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu içeriği neredepaylaşmak istiyorsunuz?
Şu an buradasınız: Türkiye'nin en kapsamlı haber portalı: Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 01 Haziran 2020 Pazartesi 00:20:48