MASONLUK HAKKINDA DAHA ÖNCE RASTLAMADIĞINIZ 15 İLGİNÇ BİLGİ

9 Ocak 2017 Pazartesi
1
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Masonluk, kökleri Orta Çağ Avrupası'na dayanan ve kurulduğu tarihten itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan bir örgüttür. İşte masonluk hakkında güvenilir kaynak ve araştırmalardan elde edilen 15 pek ilginç bilgi...
2
Avrupalı taş ustalarının oluşturduğu, kökleri 14. yüzyıla dayanan meslek birliklerinden evrilerek bugünkü halini aldığı bilinmekte.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Masonluk ve sahip olduğu kademeler, isimlerini 14. yüzyılın sonlarına dayanan bu derneklerden almıştır. Masonluğun temelde üç adet kademesi bulunmaktadır ve bunlar çıraklık, kalfalık ve ustalıktır. Masonların şövalye kökenine sahip oldukları fikri, hâlen tartışılan bir başka teoridir.
3
Masonluk belirli bir dine inanmayı şart koşmaz ancak inançsız kimseler mason localarına katılamazlar.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Evet, ilginçtir fakat bir ateist ya da agnostikseniz, mason localarına katılmanız mümkün değildir. Masonluğun ilk zamanlarına baktığımız zaman hristiyanlık inancının yüceltildiğini, fakat sonraki dönemlerde diğer dinlere ya da bir yaratıcıya inanan insanları da aralarına dahil ettikleri bilinmektedir.
4
Kabul törenleri gizli tutulmaktadır. Bazı locaların eski sembolleri, göz bağlama geleneğini ve çıplaklığı hâlen kullandığı bilinmektedir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Mason localarına katılma süreçleri farklılık göstermekle birlikte, katılmak için genellikle bir üyenin tavsiyesine ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde mason localarına katılmak isteyen insanlar internet üzerinden de bulundukları şehirdeki localara ve toplantılarına kolaylıkla ulaşabilmektedir.
5
Masonların, kişilerin bulundukları kademelere göre belirlenen özel tokalaşma biçimleri vardır.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Masonlar ortak bir felsefî altyapı ve insanlık ülküsü çerçevesinde birleşirler. Sevgi, saygı, tolerans, hak eşitliği, evrensel kardeşlik ve bilimsel gelişmenin gerekliliği gibi konseptler masonluğun esaslarını oluşturur. Masonluğu bir tekâmül süreci olarak gören üyeler, toplum içinde diğerlerine fark edilmeden selamlaşmak için kendi belirledikleri stillerde, bulunulan kademeye göre değişen tokalaşmalara sahiptirler.
6
Toplumumuzda bir erdem sayılan "Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma" sözü esasen masonlara aittir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Bu söze ilk olarak M.Ö. 500 yılı civarında yazıldığı tahmin edilen ve masonluğun ilk eserlerinden olan "Büyük Öğreti"de rastlanmaktadır.
7
Masonlar, Orta Çağ'dan bu yana toplumun pek çok önemli biriminde yer almaktadırlar.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Mason olduğu kesin olarak bilinen tarihî isimler arasında George Washington, Sir Winston Churchill, Charles Darwin ve Beethoven gibi önemli kişiler bulunmaktadır.
8
Kadınların mason localarına katılmaları ilk olarak toplantılara gizlice sızmaları sayesinde gerçekleşmiştir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
İlk olarak 1712 yılında İrlanda'da, masonlardan bir tanesinin kızı olan bir kadın, locaya gizlice sızmış ve fark edildiğinde üyeliğe kabul edilmiştir.
9
Hitler'in döneminde, masonları bir tehdit olarak görmesi sebebiyle 200.000'e yakın üyenin kamplarında öldürüldüğü düşünülmektedir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Ve öldürülen masonların sayısı tahmin edilmekle birlikte, toplamda kaç kişinin toplama kamplarında tutulduğu bilinmemektedir. Savaşın ardından ise beklenenin aksine Almanya'daki masonların sayısı önlenemez biçimde artış göstermiştir.
10
Mason locasına katılmak için genellikle şu şartlar aranmaktadır:
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Katılmayı özgür iradeyle istemek. Evrenin bir yaratıcısı olduğuna inanmak. 18 yaşından büyük olmak. (Bazı durumlarda masonların çocukları daha erken yaşlarda kabul edilmektedir.) Ahlaklı olmak ve iyi bir itibara sahip olmak. Zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı olmak. (Bu, eskilerde daha çok rastlanan kurallardandır.) Özgür bir insan olmak. (Bu da köleliğin hüküm sürdüğü eski dönemlere ait bir kuraldır.) Bir ya da birkaç masonun referansına sahip olmak.
11
Dolar üzerinde bulunan piramit sembolünün masonlarla olan ilişkisi bir komplo teorisinden ibarettir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Dolar banknotu üzerinde bulunan piramit sembolü, masonlar dahil pek çok insan tarafından masonluğa ait bir sembol olarak bilinmektedir. Kaliforniya Üniversitesi'nden Margaret Jacob ise, bu sembolün tarih boyunca pek çok farklı grup tarafından kullanıldığını belirtmektedir. Masonların bu sembolün kendilerine ait olduğunu iddia etmesinin sebebi, banknotun üzerinde bulunan sembolün topluluğa büyük önem kazandırmasıdır.
12
Masonluk tek bir noktadan yönetilen ve belirli kurallar bütünlüğüne sahip bir kurum değildir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Amerika'daki ve Avrupa'daki mason locaları birbirlerinden oldukça farklı olmakla beraber, herhangi iki loca arasında da farklı kurallar bulunabilmektedir. Örneğin ABD'de bulunan localarda kadınlar masonluğa kesinlikle kabul edilmezken, Avrupa'da bulunan bazı localarda kadınlar masonluğa kabul edilmektedir. Bu yüzden masonluk hakkında verilen herhangi bir bilgi her zaman doğru olmayabilir.
13
Masonlar, Ay'a yapılan ilk yolculukta kilit rol oynamıştır.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Apollo programındaki astronotlardan Buzz Aldrin esasen bir masondur ve bu yolculuğu Teksas'ta bulunan locasının yardımlarıyla gerçekleştirmiştir. Aldrin'in Ay'a, masonlara ait bir bayrağı götürdüğü de söylentiler arasındadır.
14
Masonların amaçlarından biri pek çok ülkenin politik ve ekonomik varlığını kontrol etmektir.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Dünya çapında masonlar tarafından idare edilen pek çok mevki, banka, üniversite ve hastane bulunduğu bilinmektedir.
15
Masonluk, pek çok popüler kültür üretimine de konu olmuştur.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Masonlar hakkında yapılan filmler arasında: The Imaginarium of Doctor Parnassus, Paint Your Wagon, Eyes Wide Shut; masonik öğeler barındıran kitaplar arasında:
16
Masonlar, İlluminati gibi gizli bir topluluk değildirler ve bu gizli örgütle benzerlikleri olmasına rağmen bir ilişkileri yoktur.
Masonluk Hakkında Daha Önce Rastlamadığınız 15 İlginç Bilgi
Bugün dünyada yaklaşık 6 milyon mason olduğu düşünülmektedir. Birleşik Krallık'ta bulunan mason sayısı 480.000, ABD'de ise 2 milyon olarak ifade edilmektedir. Bir mason, mason olduğunu gizlemek durumunda değildir. Koruması gereken tek şey topluluğun sırlarıdır.