Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

23.01.2016 08:25

1

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

Peygamberimizin mucizeleri, diğer peygamberlerin mucizelerinden hem sayı bakımından çok ve hem de derece bakımından çok üstündür.

2

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

İslam alimlerinden bazıları Efendimiz'in peygamberliğine delalet eden mucizelerin sayısının çok olduğunu söylemişlerdir. Bazıları ise bin kadar olabileceğini kaydetmişlerdir.

3

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

İŞTE EFENDİMİZ'İN MUCİZELERİNDEN BAZILARI: 1)Kur'an-ı Kerim: Kur'an-ı Kerim bütün zamanlara hitab eden en büyük ve ebedi bir mucizedir.Hz.Peygamberimiz bir hadislerinde ‘'hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları bir mucize verilmemiş olsun. Hepsine mucizeler verilmiştir. Bana mucize olarak verilen ise Allah'ın bana vahyettiği Kur'an-ı Kerimdir.''

4

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

2) Ayın yarılması mucizesi (Ay'ın İkiye Bölünmesi): Ayın ikiye bölünmesi mucizesini Kur'anı Kerim Kıyamet zamanının yaklaşma alametlerinden sayar. Ve şöyle buyrulmuştur:' '(Kıyamet) Saat(i) yaklaştı, Ay yarıldı. Fakat onlar (Kureyş müşrikleri), herhangi bir mucize görseler hemen yüz çevirirler ve; ''Bu , süregelen bir büyüdür''derler.''(Kamer:1-4).

5

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

3)İsra ve Mirac mucizesi: İsra; Gece yolculuğu demektir. Ayette ise ‘'ba''harfi cerriyle kullanıldığı için ‘'Gece yürütmek''demektir. Mirac ise 'Yükseğe çıkmak merdiven' demektir. Konu ile ilgili olarak; ''Noksanlıklardan uzak olan O Allah ki, bir gece kulunu (Muhammed AS) Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüttü.O'na ayetlerimiz-den birkısmını gösterelim diye.Gerçekten O Allah işiten ve görendir.''(İsra:1)

6

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

4)Peygamberimizin mübarek ellerinden suların akıtılması mucizesi: Peygamberimizin (SAV) parmaklarından suyun akması mucizesi bir defa değil, pek çok defa meydana gelmiştir.

7

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

5)Yemeğin bereketlenmesi- çoğalması mucizesi: Enes İbni Malik'ten: ‘Ebu Talha Ümmü Süleym'e hitaben ‘Yanında yiyecek bir şey var mı? Dedi. Ümmü Süleym: 'Evet var' dedi ve arpadan yapılmış birkaç ekmek külçesini bir bohça ile dürdü ve bohçayı da elimin altına sardı. Beni Rasülullah'a gönderdi. Ben de bunu götürdüm, Rasülullah'ı Mescidde buldum. Beraberinde insanlar vardı. Bana ''Seni Ebu Talha mı gönderdi? diye sordu. Ben ''Evet'' dedim. Rasülullah(SAV) ''Yemek sebebiyle mi? dedi. Ben de ''Evet'' dedim. Rasülullah(SAV) beraberindekilere hitaben ‘'Kalkınız'' buyurdu. Nihayet evimize geldik. Ben, durumu Ebu Talha'ya hemen bildirdim. O da, Ümmü Süleym'e ‘'Ya Ümme Süleym Rasülullah insanları getirmiştir. Halbuki onları doyurabileceğimiz bir şey yoktur.''dedi.

8

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

Ümmü Süleym de ''Allah ve Rasülü en iyi bilendir'' dedi. Rasülullah, Ebu Talha ile geldi ve ‘'Ya Ümme Süleym, yanınızda ne varsa getir'' buyurdu. O da ekmekleri getirdi, küçük bir yağ tulumuyla yağ sıkarak katık yaptı.Sonra Rasülullah dua etti ve 'On kişi için izin ver' dedi. Böyle böyle topluluk yetmiş yahut seksen kişiydiler herkes doydu, yemek de hiç eksilmedi'' (Sahih-i Buhari Terc.Kitabü'l-Menakıb)

9

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

6)Yağmurun hemen yağması mucizesi: Enes(ra) şöyle demiştir: Rasülullah zamanında Medine'de bir kıtlık oldu. Bir Cuma günü Rasülullah cumadayken bir adam geldi ve ''Ya Rasülellah atlarımız, koyunlarımız helak oldu. Allah'a dua etseniz de bize yağmur verse'' dedi. Rasülullah(SAV) hemen ellerini açtı dua etti. Gökyüzü açık iken birden rüzgar esti, bulutlar toplandı ve hemen yağmur yağdı, evlerimize zor gittik.

10

Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

7) Hurma kütüğünün inlemesi (Ağlaması) mucizesi: Cabir' den rivayet edilen bir hadis şöyledir: ''Rasülullah Cuma günleri bir hurma kütüğüne yaslanır öyle hutbe verirdi. Ensardan bir kadın ‘'Ya Rasülullah, size bir minber yaptırayım mı? dedi. Rasülullah: ''İsterseniz yaptırın'' dedi. Rasülullah'a minber yapıldı, cuma olunca Peygamberimiz minbere çıkınca Hurma Kütüğü bir çocuk gibi ağladı. Rasülullah minberden inip onu kucaklayınca sustu.

11
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

8) Zehirlenmiş keçi etinin zehirli olduğunu haber vermesi mucizesi

12
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

9) Savaşta gözü çıkan sahabiye gözünü yerine koyarak şifa bulması mucizesi

13
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

10)Emre İtaat Eden Ağaç Mucizesi: Kadı Iyad'ın Şifa-i Şerif adlı eserinde,Abdullah b.Ömerden Rivayet edilen bu olay şöyledir: Bir sefer sırasında Peygamberimizin yanına bir bedevi gelir. Peygamberimiz ona ‘'Nereye gidiyorsun'' diye sorar. O da ‘'ailemin yanına'' der. Rasülullah(SAV) ''Ondan daha güzel bir hayır istemez misin'' buyurur. ''Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun eşi ve ortağı olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve Rasülü olduğuna şehadet etmendir'' der.

14
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

Bedevi ise: ''Buna kanıt şahit nedir diye sorar.. Peygamberimiz(SAV) ''Vadi kenarındaki şu ağaçtır git o ağaca Rasülullah seni çağırıyor'' de...Bedevi anlatır; sonra ağaca işaret etti ve ağaç, kökleriyle sürünerek geldi. Ve ‘'Selam sana ey Allah'ın Rasülü'' dedi. Rasülullah (SAV) ağaca emretti ve ağaç yerine gitti.''

15
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

16
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

17
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in in unutulan sünnetleri...

18
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

19
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

20
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

21
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

22
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

23
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

24
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

25
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

26
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

27
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

28
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

29
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

30
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

31
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

32
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

33
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

34
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

35
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

36
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

37
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

38
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

39
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

40
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

41
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

42
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

43
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

44
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

45
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

46
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

47
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

48
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

49
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

50
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

51
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

52
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

53
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

54
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

55
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

56
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

57
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

58
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

59
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

60
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

61
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

62
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

63
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

64
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

65
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

66
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

67
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

68
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

69
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

70
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

71
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

72
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

73
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

74
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

75
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

76
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

77
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

78
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

79
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

80
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

81
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

82
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

83
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

84
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

85
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

86
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

87
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

88
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

89
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

90
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

91
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

92
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

93
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

94
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

95
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

96
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

97
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

98
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

99
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

100
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

101
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

102
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

103
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

104
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

105
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

106
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

107
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

108
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

109
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

110
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

111
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

112
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

113
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

114
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

115
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

116
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

117
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

118
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

119
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

120
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

121
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

122
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

123
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

124
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

125
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

126
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

127
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

128
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

129
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

130
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

131
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

132
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

133
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

134
Hz Muhammed (S.A.V)'in 10 Mucizesi!

YORUMLAR

    Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
    Çok Okunan Fotogaleriler