HZ. MEHDİ'Yİ NASIL TANIRIZ? FİZİKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

31 Ekim 2013 Perşembe
1
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
1. Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır.
2
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
2. Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, Hz. İsa ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.
3
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
3. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak olan ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır.
4
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
4. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir.
5
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
5. Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek, ikinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır.
6
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
6. Hz. Mehdi'nin çeşitli özellikleri Peygamber Efendimiz'in hadislerinde şöyle bildirilmiştir:
7
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
7. "Ehl-i beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi Arablara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir." (Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2331, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s. 91)
8
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
8. "Mehdi ben(im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir." (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)
9
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
9. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o, Mehdi'dir.
10
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
10. Kıyamet alametleri göz önünde bulunduğunda Hz. Mehdi’nin gelmesinin çok yakın olduğu tahmin edilmektedir.
11
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
11. Hatta, günümüz din bilginleri Mehdi’nin 1980’li yıllarda çıkmış olduğu, ancak henüz insanların onu tanımadığı yönünde söylemleri bulunmaktadır.
12
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
12. HZ. MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİ
13
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
13. Mehdi mutlaka çıkacaktır.
14
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
14. Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz. Mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı.
15
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
15. Hz. Mehdi Peygamberimiz’in soyundandır.
16
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
16. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: Mehdi, kızım Fatıma 'nın neslindendir.
17
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
17. Allah Hz. Mehdi’yi bir gecede ıslah edecektir.
18
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
18. El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır).
19
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
19. İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:
20
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
20. ...Bir gecede Mehdi'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi'ye de verilmiştir.
21
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
21. Hz. Mehdi insanlar tarafından çok sevilecektir.
22
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
22. Allah, insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır.
23
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
23. Her yerde Hz. Mehdi’den bahsedilecek.
24
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
24. Hadislerde, Hz. Mehdi'nin döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:
25
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
25. Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" şeklinde bağırdığı zaman, Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler.
26
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
26. Kendisi istemediği halde insanlar Hz. Mehdi’ye biat edecekler.
27
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
27. Hilafet, Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.
28
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
28. Hz. İsa Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.
29
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
29. Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de sabah namazı kılarken, o sırada nüzul eden Hz. İsa'yı takdim edecek ve Hz. İsa ellerini onun omuzuna koyarak, "Namazın kaameti senin için getirildi, bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi, Hz. İsa ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır.
30
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
30. Hz. Mehdi'nin bayrağı, Peygamberimiz (sav)'in sancağıdır:
31
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
31. Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır.
32
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
32. Hz. Mehdi, Zülkarneyn ve Hz. Süleyman gibi tüm dünyaya hakim olacaktır.
33
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
33. Rivayetlerde, Hz. Mehdi'nin özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi'ye dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.
34
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
34. Melekler Hz. Mehdi’ye yardımcı olacaklardır.
35
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
35. Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir.
36
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
36. Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir.
37
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
37. Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.
38
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
38. Bazı insanlar Hz. Mehdi’nin çıkışına ortam hazırlayacaklardır.
39
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
39. Doğu tarafından birtakım insanlar çıkıp, Hz. Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır.
40
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
40. Hz. Mehdi işleri çok hızlı halledecektir.
41
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
41. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır.
42
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
42. Hadiste, Hz. Mehdi'nin bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.
43
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
43. Hz. Mehdi, bitkileri ve hayvanları sever.
44
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
44. Hz. Mehdi, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
45
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
45. Hz. Mehdi, büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşacaktır.
46
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
46. Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi çıkaracaktır.
47
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
47. Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.
48
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
48. O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır.
49
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
49. Mehdi, gözetlenip takip edilecektir.
50
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
50. Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Mehdi) yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'ın merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.
51
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
51. Hz. Mehdi hakkında birçok olumsuz propaganda yapılacaktır.
52
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
52. “Kardeşi az olandır. Daha doğrusu, onun hiç kardeşi yoktur.”
53
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
53. “Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi's-selâm'dan şöyle buyurduğu rivayet edilir: Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi'nin) iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.
54
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
54. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
55
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
55. Hz. Mehdi’nin fiziki özelliklerini Hz. Peygamberimiz çok detaylı anlatmıştır.
56
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
56. Yüzü nurludur.
57
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
57. Burnu güzeldir.
58
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
58. Alnı açık ve geniştir.
59
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
59. Alnında bir ben ya da bir yara izi vardır.
60
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
60. Alnında hafif bir içbükeylik vardır.
61
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
61. Çekik gözlüdür
62
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
62. Dişleri parlaktır.
63
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
63. Kaşları kavislidir.
64
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
64. İki kaşı arasında küçük bir çukur vardır.
65
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
65. Cildi parlaktır.
66
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
66. Saçları siyahtır.
67
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
67. Sakalı bol ve sıktır.
68
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
68. Geniş karınlıdır.
69
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
69. Rengi arap rengi gibidir.
70
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
70. Orta boyludur.
71
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
71. Geniş vücutludur
72
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
72. Çıktığında 30’lu yaşlarında olacaktır.
73
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
73. İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır.
74
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
74. Omzunda nübüvvet mührü(ben) vardır.
75
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
75. Sağ bacağında siyah bir iz vardır.
76
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
76. Sırtında yaprak şeklinde bir ben vardır.
77
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
77. Heybetli bir şahıstır.
78
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
78. Bedeni ve sesi çok güçlü olacaktır.
79
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
79. Sözleri ve konuşmalarıyla dünya çapında çok büyük etki uyandıracaktır.
80
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
80. HZ. MEHDİ NELER YAPACAK?
81
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
841. Evet, Hz. Mehdî vazifesini sadece din sahasında değil, saltanat, hilafet, sosyal hayat, cihad gibi hayatı kuşatan her sahada icra edecektir.
82
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
82. Hz. Mehdî bir müceddittir. Cenab-ı Hak onunla dini tekrar iâde edecektir.
83
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
83. O, âhirzamanda, Asr-ı Saadette olduğu gibi İslâmı yeni baştan hâkim kılacak, yüceliğini, üstünlüğünü bütün dünyaya îlan edecektir.
84
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
84. Saadet-i Ebediyede Ashab-ı Kehf'in mağaradan çıkıp Hz. Mehdî'ye asker olacakları tarzında bir rivayete yer verilir.
85
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
85. Ashab-ı Kehf'in dirilip asker olmasının ne mânâya geldiğini kesin olarak bilemiyoruz.
86
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
86. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki, Hz. Mehdî'nin îmanî mesajlarıyla Ashab-ı Kehf'in dirilişi gibi ölü ruhlar dirilecek, yeniden hayata dönecektir. Bu bize Hz. Mehdî'nin mesajının temelini de insanı mânen diriltecek îmanî hakikatler teşkil ettiğini göstermektedir.
87
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
87. İslâma yöneltilen hücumları bertaraf edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihya edecektir.
88
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
88. Süfyan’la-Deccal’le mücadele edecektir.
89
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
89. Süfyan, “Hz. Mehdî'yi de devamlı tarassut altında tutacak, muhasarasını üzerinden kaldırmayacaktır.
90
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
90. Bu demektir ki, Hz. Mehdî çok zor şartlarda hizmet verecek, mücadelesini sürdürecek.
91
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
91. O, bunca eziyet ve işkenceye rağmen asla boyun bükmez, Deccalı tanımaz, aksine Deccallığı hakkındaki kanaati daha da pekişir, mağlup edilmez bir edayla insanlara şöyle seslenir:
92
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
92. “Ey insanlar şüphe yok ki artık Deccal bana yaptığı bu işi artık insanlardan hiçbir kimseye yapamayacaktır.”
93
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
93. Süfyan da, Mehdî de faaliyetlerini tek başlarına yürütmezler. Her ikisi de destek bulurlar.
94
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
94. Zaman fert değil, şahs-ı mânevî zamanı olduğu için Süfyan sırtını bir şer komitesine, Mehdî de dayanışmayı esas alan hak bir cemaate dayar.
95
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
95. İlk anda Hz. Mehdînin etrafında toplananların sayısı oldukça azdır.
96
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
96. Yılma bilmeyen bir azim, korku bilmeyen bir cesaret, ender rastlanan fedâkârlık içerisindedirler.
97
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
97. Mevdûdî, "Çok korkarım ki, Hz. Mehdînin getireceği yeniliklere karşı ilk feryadı basanlar; ulemâ ve sofîler olacaktır. Kezâ onun tanınabilmesi için alelâde bir adamın durumundan farklı şekillere sahip bulunacağını ummaktayım
98
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
98. Evet, Hz. Mehdî, ne yazık ki, Süfyan'ın engellemeleriyle kalmayacak, bir kısım hocaları da karşısında bulacaktır.
99
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
99. Hz. Ali'nin belirttiğine göre “Allah, Mehdî için birçok insanları bulut parçaları gibi toplayacak ve Allah kalblerini telif edecektir.”
100
Hz. Mehdi'yi Nasıl Tanırız? Fiziki Özellikleri Nelerdir?
100. Yine Hz. Ali'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyanın sonu geldiğinde fitne ve kargaşalar çoğalacak, altın madeninde türediği gibi türeyecek, halk fitne içerisine dalacak, Şam ehli semadan yağan belâlarla darmadağın olacak ve o kadar zayıflayacak ki tilkiler bile harp etse mağlûp edecek.

Diğer Galeriler