Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

10.02.2016 12:50

1

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Yıllarca Rusların zulmüne uğrayan ve 21 Mayıs 1864'te Ruslar tarafından büyük göçe zorlanan Çerkezler neden balık yemezler? Cevabının acı bir tarihe dayandığı bu soru, bir milletin hazin hikayesinde yatıyor...

2

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

ÇERKEZLER ATALARINA SAYGI İÇİN BALIK YEMİYOR / Modern tarihin en büyük kitlesel nüfus hareketlerinden biri olarak kabul edilen Çerkes sürgünü esnasında 'deniz gibi' kan akıtıldı. Gemiye binmek için aç bîilaç kıyıda yağmur çamur içinde, ölüm iniltileriyle bekleşenler, yanaşan gemiye üşüşüp taşıma kapasitesinin çok üzerinde bindirildiler.

3

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Gemiler de daha fazla para alabilmek için çok yolcu alıyor, bu yüzden fazla yol almadan batan gemilere sık rastlanıyordu. Günümüzde de bu nedenle balık yemekten uzak duran çok sayıda Çerkes olduğu biliniyor. Çerkes yaşlıları, ‘balıkların atalarını yediklerini, balık yemeleri halinde kendi atalarını yiyeceklerini' düşünerek, balık yemeyi reddediyor.

4

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

1864 yılının Mayıs ayında, Trabzon'daki Rus konsolosunun yazdığına göre 30 bin Çerkes açlık ve hastalıktan kırıldı. Gemilerde hastalık alameti gösteren olursa derhal denize atılırdı.

5

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

21 MAYIS 1864 BÜYÜK ÇERKES SÜRGÜNÜ / Kafkasya'yı işgal etmeyi planlayarak yola çıkan Rusları Kafkaslılar önceleri birer misafir gibi gördüler ve geleneksel tavırlarıyla karşıladılar. Ama, çok geçmeden Rusların kurmak istedikleri yönetim sistemini ve kalıcı yapı değişikliğini anladılar. Kafkasya'nın işgal projesine son şeklini veren Çar Petro'dur.

6

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Ve o devirde Terek Nehri, Rusya ve Kafkas halkları ile Hıristiyanlık ve Müslümanlık arasında bir sınır olarak görülmüştür. Bu gelişmelere karşı ilk büyük tepki bildiğiniz gibi Şeyh Mansur tarafından yapılmıştır.Onun çıkışı Ruslara karşı mücadele ve Rusların yerli halkın ahlakını düzeni bozmalarına karşı bir uyarı mahiyetindeydi ve bir direnişti. Sonunda ne oldu Şeyh Mansur yakalandı Moskova'ya götürüldü ve 1794 yılında idam edildi.

7

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Kafkasya'nın kaderinde 1828 –29 savaşının önemi büyüktür. Bu bir Osmanlı - Rus savaşıdır. Rusların adamakıllı Güney Kafkaslara doğru yönelmeleri ve Kuban nehrine inmeleri II. Katerina zamanına rastlar. Daha o tarihlerde Rus ilerlemesinin durmayacağı anlaşılmıştır. Fakat 1928-29 savaşında Osmanlı'nın savaşı kaybetmesi ana müdafaa mevkii olan Anapa'nın ve Poti'nin elden gitmesi yani Batı Karadeniz sahillerinin Osmanlı kontrolünden çıkması sonucunda yerli halk tek başına kalmıştır. Bu aşamadaki savaşlar dini bir mahiyet de almış, Gazi Molla, İmam Hamzat ve Şeyh Şamil ile bir süre imamlar savaşı şeklinde devam etmiştir.

8

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Bu durum 1853'de yeni bir şekil kazanmıştır. Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için İngiltere, Fransa, Avusturya ve Osmanlı Devleti birleşerek Rusya'ya karşı Kırım'da savaşmışlar ve Rus orduları yenilmiştir. Sonuçta Rusya, Paris Anlaşmasını imzalayarak artık batıya doğru ilerlemekten vazgeçmiştir. Çünkü karşısında bütün Avrupa durmaktadır. Batıya ilerleyemeyen Çarlık Rusyası doğuya yani orta Asya'ya ve oradan Hindistan'a ilerlemeyi hedeflemiştir. Ayrıca, burada bir başka neden daha mevcuttur.Paris Antlaşmasıyla Rusya, Batı Hıristiyanlığına dayanamayacağını anlamıştır. Çünkü, bu ilk defa yakın tarihte Hıristiyan Avrupa'nın (Katolik Protestan Avrupa'nın) Ortodoks Hıristiyanlığına karşı cephe alışını gösteriyor..

9

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

"GÖÇ ETMEZSENİZ ERİRSİNİZ!" / 6 Eylül 1859'da Şeyh Şamil teslim olunca bütün kuvvetlerini Batı'ya yöneltmiş olan Ruslara bazı kavimler itaat etmek zorunda kalırken Abzekh, Şapşığ ve Ubıh gibi Çerkes kavimleri inatla direndi ve teslim olmadı. Bütün bu rüreçte işgal veya başka zorlayıcı nedenler yüzünden topraklarında yaşama imkanıkalmadığını düşünen bölgenin bazı aşiret gruplarıkorkularından kendi başlarına Anadolu'ya ve kısmen Rumeli'ye göç etmeye başladılar.

10

Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

ZULÜM VE KATLİAM BAŞLIYOR / Bundan sonra Çarlık Rusya'sının zulüm ve katliamlarıyla önüne geçilmesi imkansız hale gelen bir sürgün dönemi başladı. Bu zorunlu göçler kötü şartlar altında gerçekleşiyordu. Osmanlı kıyılarına dökülen insanların büyük bir kısmı hayatını yitirdi.

11
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Durumun bütün ümitsizliğine rağmen çerkesler arasında 1861-62'de yeni ve son bir direniş hareketi başladı. Halk son nefesine kadar mücadele ediyor, direniyordu Kurtuluş imkanı kalmayanlar teslim oluyordu.

12
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Savaşın resmen bittiği edilmesine rağmen Kafkasya'da etnik temizlik harekatı devam etti ve adeta can pazarına dönüşen katliamlar gerçekleşti. Çerkesler, Rusların yanı sıra savaşın ağır şartlarına, açlığa, hastalığa, soygun ve talana karşı da savaşı vermek zorunda kaldılar.

13
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Bu olaylar Çerkeslerin tarihi gelişiminde olumsuz rol oynadı. Sosyo-ekonomik, politik ve kültürel gelişmelerini onlarca yıl geri bıraktı. Çerkes halkı darmadağın oldu.

14
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İlk Kez Duyacağınız Bilgilerle Sultan II. Abdülhamid / Bir edebiyat tutkunuydu. Zamanında yazılmış tüm dedektiflik kitaplarını kendisi için özel çevrisini yaptırıp bir tül perde arkasından her gece okuturdu.

15
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Klasik müzik dinlerdi. Çocuklarını bir klasik müzik enstrümanı öğrenmeleri için teşvik eder, ders verdirirdi.

16
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Operaya önem verirdi. Sarayda opera oyunları sergiletirdi.

17
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Gençliğinde alkol kullanmıştı. Daha sonraları bu alışkanlığını bıraktığı iddia edilir. Torunlarına göreyse rom içerdi.

18
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Tam bir sigara bağımlısıydı. Kahveyi de çok severdi. O kadar ki sürgüne gönderilirken kızları ilk önce babaları için yanlarına bolca sigara almışlar. Sarayda sigara sarmayı bilen özel adamları vardı.

19
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Muhafazakar, tutucu bir kişilik olarak bilinen Sultan Hamid son derece reformist bir insandı. II.Mahmut'tan sonra ülkede çağdaşlaşma yönünde önemli adımlar atan ikinci padişah oldu.

20
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Kadınların eğitim almasına önem veriyordu. İlk kız okulları onun döneminde açıldı.

21
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Bugün Türkiye'de yer alan birçok kurum ve kuruluş onun döneminde kurulmuştur. Sayıştay, Şişli Etfal Hastanesi, Ankara'da Mülkiye, Darülaceze, Ziraat Bankası vs..

22
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İlk rakı ve bira fabrikası onun döneminde açılmıştır.

23
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Sherlock Holmes'un bütün maceralarını Osmanlıca'ya tercüme ettirmişti. Binlerce kitaptan oluşan polisiye roman koleksiyonu vardı.

24
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Askeri alanda büyük reformlar gerçekleştirdi. Orduyu yeniledi. Mustafa Kemallerin yetiştiği askeri okullarda önemli reformlar yaptırdı.

25
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Sarayda marangoz atölyesi vardı. Devlet işlerinden sıkıldıkça bu hobisiyle uğraşırdı ve oldukça yetenekliydi.

26
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Batılılaşma yolunda önemli adımlar atan Sultan Hamid aynı zamanda köklerine de son derece bağlıydı. Bilecik'teki Ertuğrul Gazi türbesi, Halep'teki Süleyman Şah türbesi onun zamanında yeniden inşa edilmiş ve onarılmıştı.

27
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Ermeni İsyanlarını çok sert bastırdığı için bastırdığı için Batı'da ''Kızıl Sultan'' olarak anılmıştır.

28
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İsyanları sert biçimde bastırırken kendi muhaliflerine en fazla sürgün cezası vermiştir. Döneminde idam cezası alan insan sayısı 5'tir.

29
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Latin harflerine geçmeyi düşünmüştür. Latin harflerine geçişi öneren kişiye nişan takmıştır.

30
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İlber Ortaylı içki içen padişahları yazdı İlber Ortaylı, Osmanlı padişahlarının alkol ve tütün tüketimi konusunda sorular aldığını söyleyerek, padişahların sosyal yönünü yazısında anlattı. İşte tarihçi-yazar İlber Ortaylı'nın yazısından bölümler:

31
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Dördüncü Murat'ın kendisi hem içki içer hem de bazen afyon kullanırdı. Fakat bunların kamuda kullanılmasına asla izin vermez ve yasağa uymayanları son derece feci şekilde cezalandırırdı... Dördüncü Murat'ın içtiği hatta içmediği zamanlar paranoyasının azdığı biliniyor.

32
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İkinci Abdülhamit veliahtken bazı içkileri ölçülü bir şekilde içer,

33
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

kardeşi Vahdettin'e de ikram eder. Ama sonra keser.

34
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İkinci Beyazıt da öyle, gençken içmiş, sonra kesmiş tamamen.

35
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Fatih'in biraz içtiği anlaşılıyor. Ancak Fatih için "Hıristiyan oldu" uydurmalarının hiçbiri doğru değildir.

36
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

İkinci Selim içiyor.

37
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Birinci Selim asla içmiyor.

38
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Sultan Reşat fevkalade dindar, içmez.

39
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Muhteşem Süleyman'ın içkiyle tütünle bir alakası yoktur

40
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

Kanuni'nin mezarından ilk kareler / Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının çalışmaları sonucunda, 1566'da Zigetvar kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği yer bulundu.

41
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

42
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

43
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

44
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

45
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

46
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

47
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

48
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

49
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

50
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

51
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

52
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

53
Çerkesler Neden Balık Yemiyor?

YORUMLAR

    Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
    Çok Okunan Fotogaleriler