ALLAH KADINI NASIL YARATTI?

5 Eylül 2011 Pazartesi
1
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Kur`an-ı Kerim'in açık ifadesiyle ilk insan Hz. Adem'dir. Allah onu yaratırken toprak unsurunu tercih etmiştir. Peki onun can yoldaşı olan Hz. Havva nasıl yaratıldı.
2
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
İlahi hikmet, hem Hz. Adem`e bir can yoldaşı olması hem de insan nevinin üreyip çoğalması için Havva validemizi yaratmıştır.
3
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Nisa Sûresinin 1. ayet-i kerimesinde bu yaratılış, "O insandan eşini vücuda getirdi" mealindeki cümlesiyle ifade edilir.
4
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Meşhur tefsirlerde bu ayet açıklanırken şöyle denilir:
5
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Cenab-ı Hak, Havva`yı Hz. Adem`in sol kaburga kemiğinden yarattı. O sırada Hz. Adem`i hafif bir uyku tuttu. Bir müddet sonra uyandığında Hz. Havva`yı gördü.
6
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
İlk anda şaşırdı, sonra çok sevindi. Kalbi hemen ona ısındı ve aralarında bir ünsiyet ve ülfet meydana geldi.
7
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Bu mesele hadis-i şeriflerde açıkça beyan edilir. Bu hususta rivayet edilen iki hadis-i şerifin meali şöyledir:
8
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuşlardır:
9
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
"Kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. O, memnun olacağın bir tarzda dosdoğru devam edemez. Eğer ondan faydalanmak istiyorsan bu eğri haliyle birlikte faydalanırsın."
10
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
"Tam arzuna göre düzeltmeye kalkarsan onu kırarsın. Onun kırılması da boşanmasıdır."
11
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Hz. Ebû Hüreyre`nin başka bir rivayetinde de Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:
12
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
"Allah`a ve ahiret gününe iman eden, bir meseleye şahit olduğu ve gördüğü zaman ya hayır konuşsun veya sussun."
13
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Hadis-i şerif, ilk kadın olması itibariyle Hz. Havva` nın, dolayısıyla bütün kadın sınıfının hem maddi bakımdan yaratılışına, hem de huy, karakter, tabiat, mizaç ve bünyesine işaret etmektedir.
14
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Hz. Havva ilk kadındı. Cenab-ı Hak onu bir hikmet eseri olarak Hz. Adem`in bir parçasından yaratmıştı. Daha sonraki bütün kadın ve erkekler bu iki insandan türemiş, çoğalmıştır.
15
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Gerek Hz. Adem`in yaratılışında, gerekse daha sonra Havva validemizin yaratılışında nasıl bir yaratılış kanunu, hangi hikmete binaen cereyan etmiştir, bilemiyoruz.
16
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Bu, kudret-i İlahiyeyi göstermesi yanında, insan yaratılışına babayı birinci derecede, anneyi de tali, ikinci derecede gösteriyor.
17
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Yani çocuğun teşekkülüne sebep olan sperm erkekten geldiğinden, bu durumda baba birinci derecede rol oynamaktadır.
18
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Elmalılı merhumun ifadesiyle "Telkihi yapan erkek ve alan kadın olmak haysiyetiyle erkek mukaddem, kadın tali bulunuyor."
19
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Ayrıca ilk erkek olan Hz. Adem`den ilk kadın olan Havva`nın yaratılışı tamamen istisnai bir durumdur. Şu noktayı da önemle belirtmek gerekir.
20
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Bilim adamlarımızın ifadesine göre insanın her hücresinde, program bazında, bütün organlarının karakterleri mevcuttur.
21
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Hangi şey yaratılacaksa ona ait özelliklerin ortaya çıkmasına izin verilir, diğerleri baskı altında tutulur.
22
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
Buna göre, Hz. Havva`nın yaratılışında kaburga kemiğinden bir hücre, temel olmuş olabilir. Bu hücre bir saç hücresi yahut ciğer hücresi de olabilirdi. İlahi hikmet bunu böylece takdir etmiştir.
23
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
24
Allah Kadını Nasıl Yarattı?
25
Allah Kadını Nasıl Yarattı?

Diğer Galeriler