ALİYA İZZETBEGOVİÇ'İN HAYATI VE MÜCADELESİ

19 Ekim 2013 Cumartesi
Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önderi ve İslam aleminin yakından tanıdığı efsanevi lider Aliya İzzetbegoviç'in destansı yaşamı.
1
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinin önderi ve İslam aleminin yakından tanıdığı efsanevi lider Aliya İzzetbegoviç'in destansı yaşamı.
2
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Aliya İzzetbegoviç, 1925'te Bosna-Hersek'in kuzey batısında bulunan Bosanska Krupa şehrinde dünyaya geldi. Ancak İzzetbegoviç, İslam karşıtı ve Müslümanları Avrupa'ya dışarıdan girmiş kimseler olarak gören bir çevrede yetişti. Saraybosna'da bir Alman lisesinde eğitim gördü. Bilime önem veren ve disiplinle çalışan bir öğrenci olarak tanındı.
3
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Lise çağında üstün kabiliyetleriyle ve İslami konulara ilgisiyle öne çıktı. O dönemde bazı arkadaşlarıyla birlikte dini konuları tartışmak amacıyla Meladi Muslumani (Müslüman Gençler Kulübü) adını verdikleri bir kulüp kurdu.
4
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Bu yüzden kurduğu kulüp, bir düşünce kulübü olmaktan çıkarak aktivite kulübüne dönüştü. Dolayısıyla birtakım eğitim ve hayır faaliyetlerine öncülük etmeye başladı. Ayrıca genç kızlar için de ayrı bir birim oluşturdu. İkinci Dünya Harbi esnasında da ihtiyaç sahiplerine yardım etti.
5
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
İzzetbegoviç'in kurduğu Müslüman Gençler Kulübü oldukça önemli faaliyetler gerçekleştirdi. İkinci Dünya Harbi esnasındaki faaliyetleriyle de herkesin dikkatini çeken gözde bir oluşum haline geldi. Ancak bu savaş esnasında tüm Yugoslavya, Almanların işgaline geçmişti. Bu savaş esnasında Sırp Çetnikler Alman işgalcilerin desteğinden yararlanarak Bosna'da 100 bin Müslümanı öldürdüler.
6
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
13 Ocak 1946'da ülke yeniden bağımsızlığına kavuştu. Ancak bu bağımsızlık hareketinde Komünist Parti yanlıları önemli bir rol üstlendiklerinden bağımsızlık sonrasında da ülkede yönetimi ele geçirdiler.
7
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Komünist rejimin ülke yönetimini ele geçirmesiyle birlikte dinlere özellikle de İslam'a karşı bir savaş başladı. İzzetbegoviç, İslami faaliyetleriyle tanındığından ve ateizme karşı olduğundan komünist baskının en önemli hedeflerinden biriydi. Bu sebeple 1949'da "İslamcılık" suçlamasıyla hapse girerek beş yıl hapis cezası çekti.
8
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
İzzetbegoviç'in sıkıntıları 1953'te iktidara gelen Tito zamanında daha da arttı. Fakat o bütün baskılara rağmen İslami konularda kafa yormaya, fikirler üretmeye, etrafını aydınlatmaya devam ediyordu.
9
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Tito'nun 1974'te yeni bir anayasa hazırlamasından sonra yönetim, Müslümanlar üzerindeki baskıyı kısmen hafifleterek bazı geleneksel İslami kurumların yeniden işlev kazanmasına imkan sağladı.
10
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
1980'de Tito ölünce federasyon cumhurbaşkanlığı konusunda bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine altı federal eyaletin her birinin cumhurbaşkanının sırayla bir yıl federasyon cumhurbaşkanlığı yapması üzere anlaşma sağlandı.
11
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
1983'te "İslami Manifesto" adıyla yayınladı. 1970'te de bu adla bir kitabı yayınlanmıştı. 1983'te söz konusu kitabın yayınlanması epey bir yankı uyandırdı. Hakim İzzetbegoviç'i Avrupa'nın ortasında radikal İslami bir cumhuriyet kurmak için çalışmakla suçladı ve tutuklattı. İzzetbegoviç, göstermelik bir yargılamadan sonra 14 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
12
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Zindan hayatı onun fikir adamlığı sıfatına bir karizmatik lider sıfatının da eklenmesine sebep oldu. Bu sıfatı sebebiyle zindandan çıkmasından sonra Bosna - Hersek'in kendi kimliğine ve özgürlüğüne kavuşturulması için siyasi hayata atılmaya karar verdi.
13
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
İzzetbegoviç, zindandan çıktığında dünyada komünist rejimler çöküş dönemine girmişti. Yugoslavya'da da eski federatif yapının korunması konusunda çok fazla bir duyarlılık kalmamıştı. Bunun yerine bağımsızlık yanlısı fikirler etkisini göstermeye başlamıştı. Ayrıca eyaletlerde yönetime geçme konusunda etkin siyasal yarışlar başlamıştı.
14
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Aliya İzzetbegoviç de Bosna - Hersek eyaletinde Demokratik Eylem Partisi (SDA) adı verilen bir siyasi parti kurdu. Bu parti Bosna-Hersek'te Aralık 1990'da gerçekleştirilen genel seçimleri kazanarak lideri Aliya İzzetbegoviç cumhurbaşkanı oldu. Bu seçim SDA'nın girdiği ilk seçim olmasına rağmen büyük bir başarı gerçekleştirdi ve cumhurbaşkanlığını kazanmasının yanı sıra parlamentoda da 86 sandalye elde etti.
15
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
1990'lı yıllara girildiğinde Yugoslavya Federasyonu içinde bir bağımsızlık hareketi baş gösterdi. Eyaletler birbiri ardından bağımsızlıklarını ilan ediyor ya da bu yönde niyetlerini ortaya koyuyorlardı. Bosna-Hersek de 1 Mart 1992'de gerçekleştirdiği referandum sonrasında bağımsızlığını ilan etti. Çünkü yapılan referandumda halkın % 62,8'i bağımsızlığı tercih etmişti.
16
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Sırplar hemen arkasından Bosna-Hersek yönetiminde söz sahibi olan Müslümanlara karşı savaş açarak yeni bir katliam hareketi başlattılar. Hırvatistan ve Slovenya'nın bağımsızlık mücadelesine destek olan Avrupa ülkeleri ve ABD ise Bosna-Hersek'i Sırp vahşeti karşısında yalnız bıraktılar.
17
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Müslümanlarsa herhangi bir askeri destekten yoksun ve silah yönünden çok zayıftılar. Sonuçta Sırplar Bosna-Hersek'in önemli şehirlerini işgal ettiler. Bu işgal hareketi 1 milyona yakın Müslümanı göçe zorladı.
18
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Sırplar işgal ettikleri yerlerde hem katliam hem de yıkım gerçekleştiriyorlardı. Özellikle camileri ve İslâmi izler taşıyan tarihi eserleri yıkmaya özen gösteriyorlardı. 1994'ün sonuna gelindiğinde Bosna-Hersek'teki iç savaşın aldığı can sayısı 250 bini, göçe zorladığı insan sayısı ise 1 milyonu aşmıştı.
19
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
İşte böyle zor bir dönemin yaşandığı, Bosna-Hersek Müslümanlarının en zor şartlarla karşı karşıya oldukları dönemde Aliya İzzetbegoviç bu ülkenin cumhurbaşkanıydı. Zulüm ve vahşetle karşı karşıya olan Müslümanların ve büyük bir yıkımla karşı karşıya olan ülkesinin lideri konumundaydı.
20
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Aliya İzzetbegoviç çok büyük askeri güce ve imkana sahip olan Sırplarla, her türlü askeri imkandan yoksun ve hiçbir dış desteğe sahip olmayan Bosna-Hersek halkını karşı karşıya getirmemek için önce oldukça temkinli bir politika izledi. Fakat saldırganlıkta sınır tanımayan Sırp çentiklerine karşı Müslümanların haklarının ve bağımsızlıklarının savunulması için direnişten başka bir yol da yoktu.
21
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Bosna-Hersek Müslümanlarının direnişlerine Müslüman halklar sahip çıktı. İslam dünyasının muhtelif bölgelerinden gençler direnişe katılmak için bu ülkeye gitti. Direniş ve cihad aynı zamanda Bosna - Hersek Müslümanları arasında İslami bilinçlenmenin artmasını da sağladı.
22
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Ancak ülke yönetimleri Bosna - Hersek Müslümanlarını büyük ölçüde yalnız bıraktılar. Buna ek olarak Avrupa ve ABD, ezilen ve katliamlara maruz kalan Bosna - Hersek halkına hiçbir şekilde destek çıkmayarak, Sırp çentiklerin cüretlenmelerine yol açtı.
23
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Zulüm ve katliamın son raddesine vardığı sırada da Sırpların isteklerini kabul etmeleri için Müslümanlara baskı yaptılar. İşte bu siyasi baskılar ve eşit olmayan savaş şartları karşısında İzzetbegoviç'in, önüne konulan anlaşmayı kabul etmekten başka bir seçeneği kalmamıştı.
24
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Neticede 1995'te ABD tarafından dayatılan Dayton Anlaşması'nın imzalanmasıyla savaş sona erdi. Anlaşma Bosna - Hersek topraklarının % 51'ini Müslümanlara ve Hıristiyan Hırvatlara, % 49'unu da Bosna - Hersek Sırplarına veriyordu. Yönetimin de bu üç halk arasında paylaşılmasını şart koşuyordu. Anlaşmayla Amerika aynı zamanda Müslümanlara ellerindeki silahları imha etmelerini ve ABD patentli silahları, yedek parçasız bir şekilde satın almalarını şart koştu.
25
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
Ve efsanevi bilge Kral 19 Ekim 2003'te vefat etti.
26
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
27
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
28
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
29
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
30
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
31
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
32
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
33
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
34
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
35
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi
36
Aliya İzzetbegoviç'in Hayatı ve Mücadelesi

Diğer Galeriler