20 YAŞ ÜZERİ ARAÇ SAHİPLERİNE MÜJDE

17 Nisan 2012 Salı
1
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Devlet, 20 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasını teşvik edecek.
2
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Devlet, 20 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasını teşvik edecek. Vergisinin yüzde 25'i ödenen aracın, tescil kaydı silinecek.
3
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Başbakan Yardımıcı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenledikleri ortak basın toplantısında Tasarruf Teşvik Paketi'nin detaylarını açıkladı.
4
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Pakette yer alan detaylardan biri de 20 yaş üzeri araçlara getirilecek yeni uygulamayla ilgili. Bakan Şimşek, 20 yaş üzerindeki araçların hurdaya ayrılmasını da teşvik edeceklerini vurgulayarak şu bilgiyi verdi:
5
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
"Karayolu taşımacılığında karbondioksit emisyonunun azaltılması ve ömrünü tamamlamış taşıtların hurdaya ayrılarak bertaraf edilmesi amacıyla daha önce geçici süreli olarak yapılan,
6
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
20 yaş ve üzeri taşıtların hurdaya ayrılması halinde biz, bu yeni düzenlemeyle taşıt sahipleri adına tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar vergilerinin yüzde 25'inin ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçeceğiz ve taşıtın tescil kaydının silinmesi uygulamasını getireceğiz"
7
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da "Maliye Bakanlığı'nın hurda teşvik düzenlemesi, binek araçları hedefliyor" dedi.
8
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlanan ''Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ'' 11 Kasım 2010'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
9
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Tebliğle karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi için ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek...
10
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlanması hedeflenmişti.
11
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Hurdaya ayrılacak araçların modelini, 1985 ve öncesi yıllara yükselten tebliğde izin verilen azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş...
12
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
Kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtlarla sürücüsü dahil, 16 ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş otobüsler ''hurda araç'' kapsamında yer alıyordu.
13
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
14
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde
15
20 Yaş Üzeri Araç Sahiplerine Müjde