HZ. MEHDİ'Yİ NASIL TANIRIZ? FİZİKİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

31 Ekim 2013 Perşembe
1
1. Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır.
1. Hz. Mehdi, ahir zamanda gönderileceği Peygamber Efendimiz (sav) tarafından müjdelenmiş, Müslümanları zulüm ve sıkıntı ortamından kurtaracak, yeryüzündeki fitneleri ortadan kaldıracak, tüm dünyaya barış, adalet, bolluk, huzur, mutluluk ve refah getirecek kutlu bir şahıstır.
2
2. Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, Hz. İsa ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim  olmasına vesile olacaktır.
2. Peygamberimiz (sav)'den aktarılan sahih rivayetlere göre Hz. Mehdi, Hz. İsa ile buluşacak, Allah'ın izniyle yegane hak din olan İslam ahlakının yeryüzüne hakim olmasına vesile olacaktır.
3
3. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak olan ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır.
3. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak olan ahir zaman hakkında çok detaylı bilgiler ve işaretler yer almaktadır.
4
4. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir.
4. Peygamberimiz (sav)'in verdiği bilgilere göre, bu dönemde birbiri ardınca pek çok önemli olay gerçekleşecektir.
5
5. Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek, ikinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır.
5. Ahir zamanın ilk devresinde dünyada büyük bir bozulma ve karmaşa hüküm sürecek, ikinci aşamada ise gerçek din ahlakının yaşanmasıyla birlikte yeryüzünde barış ve huzur hakim olacaktır.
6
6. Hz. Mehdi'nin çeşitli özellikleri Peygamber Efendimiz'in hadislerinde şöyle bildirilmiştir:
6. Hz. Mehdi'nin çeşitli özellikleri Peygamber Efendimiz'in hadislerinde şöyle bildirilmiştir:
7
7.
7. "Ehl-i beytimden ismi ismime mutabık olan bir kişi Arablara malik oluncaya kadar dünya sona ermeyecektir." (Sünen-i Tırmizi Tercemesi, Hadis No: 2331, Mütercim: Osman Zeki Mollamahmutoğlu, Yunus Emre Yayınları, c. 4, s. 91)
8
8.
8. "Mehdi ben(im neslim) dendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir." (Ahmed, b. Hanbel II-291, III-17) (Süneni Ebu Davud Terceme ve şerhi cilt. 14, Şamil yayıncılık, K. el-Mehdi (35), s. 404)
9
9. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o, Mehdi'dir.
9. Sizden ona kim yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin. Ona katılsın. Zira o, Mehdi'dir.
10
10. Kıyamet alametleri göz önünde bulunduğunda Hz. Mehdi’nin gelmesinin çok yakın olduğu tahmin edilmektedir.
10. Kıyamet alametleri göz önünde bulunduğunda Hz. Mehdi’nin gelmesinin çok yakın olduğu tahmin edilmektedir.
11
11. Hatta, günümüz din bilginleri Mehdi’nin 1980’li yıllarda çıkmış olduğu, ancak henüz insanların onu tanımadığı yönünde söylemleri bulunmaktadır.
11. Hatta, günümüz din bilginleri Mehdi’nin 1980’li yıllarda çıkmış olduğu, ancak henüz insanların onu tanımadığı yönünde söylemleri bulunmaktadır.
12
12. HZ. MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİ
12. HZ. MEHDİ’NİN ÖZELLİKLERİ
13
13. Mehdi mutlaka çıkacaktır.
13. Mehdi mutlaka çıkacaktır.
14
14. Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz. Mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı.
14. Efendimiz şöyle buyurmaktadır: Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, Allah, O (Hz. Mehdi) idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı.
15
15. Hz. Mehdi Peygamberimiz’in soyundandır.
15. Hz. Mehdi Peygamberimiz’in soyundandır.
16
16. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: Mehdi, kızım Fatıma 'nın neslindendir.
16. Hz. Peygamber şöyle buyurmaktadır: Mehdi, kızım Fatıma 'nın neslindendir.
17
17. Allah Hz. Mehdi’yi bir gecede ıslah edecektir.
17. Allah Hz. Mehdi’yi bir gecede ıslah edecektir.
18
18. El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır).
18. El-Mehdi, bizden, Ehl-i Beyttendir. Allah onu bir gecede ıslah eder (yani tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır).
19
19. İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:
19. İslam alimleri bu hadisi şu şekilde açıklamışlardır:
20
20. ...Bir gecede Mehdi'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi'ye de verilmiştir.
20. ...Bir gecede Mehdi'nin ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakkın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hz. Peygamber (sav)'e verilen bu lütuf, Hz. Mehdi'ye de verilmiştir.
21
21. Hz. Mehdi insanlar tarafından çok sevilecektir.
21. Hz. Mehdi insanlar tarafından çok sevilecektir.
22
22. Allah, insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır.
22. Allah, insanların kalplerini onun muhabbetiyle dolduracaktır.
23
23. Her yerde Hz. Mehdi’den bahsedilecek.
23. Her yerde Hz. Mehdi’den bahsedilecek.
24
24. Hadislerde, Hz. Mehdi'nin döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:
24. Hadislerde, Hz. Mehdi'nin döneminde onun adından çokça bahsedileceği ifade edilmektedir. Bu da, Hz. Mehdi'nin isminin dünyanın dört bir yanına ulaşacağını göstermektedir:
25
25. Semadan bir münadi,
25. Semadan bir münadi, "Hak Al-i Muhammed'edir" şeklinde bağırdığı zaman, Mehdi zuhur eder. Herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler.
26
26. Kendisi istemediği halde insanlar Hz. Mehdi’ye biat edecekler.
26. Kendisi istemediği halde insanlar Hz. Mehdi’ye biat edecekler.
27
27. Hilafet, Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.
27. Hilafet, Mehdi'ye evinde otururken gelecektir.
28
28. Hz. İsa Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.
28. Hz. İsa Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.
29
29. Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de sabah namazı kılarken, o sırada nüzul eden Hz. İsa'yı takdim edecek ve Hz. İsa ellerini onun omuzuna koyarak,
29. Hz. Mehdi müminlerle beraber Beytül Makdis'de sabah namazı kılarken, o sırada nüzul eden Hz. İsa'yı takdim edecek ve Hz. İsa ellerini onun omuzuna koyarak, "Namazın kaameti senin için getirildi, bu yüzden sen kıldır" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi, Hz. İsa ve müminlere imam olarak namazı kıldıracaktır.
30
30. Hz. Mehdi'nin bayrağı, Peygamberimiz (sav)'in sancağıdır:
30. Hz. Mehdi'nin bayrağı, Peygamberimiz (sav)'in sancağıdır:
31
31. Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır.
31. Peygamber (sav)'in softan bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup dikişsizdir ve rengi siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resullah (sav)'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır.
32
32. Hz. Mehdi, Zülkarneyn ve Hz. Süleyman gibi tüm dünyaya hakim olacaktır.
32. Hz. Mehdi, Zülkarneyn ve Hz. Süleyman gibi tüm dünyaya hakim olacaktır.
33
33. Rivayetlerde, Hz. Mehdi'nin özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi'ye dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.
33. Rivayetlerde, Hz. Mehdi'nin özelliklerinin ve çıkış alametlerinin peygamberlere indirilen kitaplarda bulunduğu bildirilmektedir. Bu da, İncil, Tevrat ve Zebur'da Hz. Mehdi'ye dair bilgilerin yer aldığı anlamına gelmektedir.
34
34. Melekler Hz. Mehdi’ye yardımcı olacaklardır.
34. Melekler Hz. Mehdi’ye yardımcı olacaklardır.
35
35. Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir.
35. Onun kumandanları insanların en hayırlılarıdır. Onun yardımcıları Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail, arkalarında Mikail bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gideceklerdir.
36
36. Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir.
36. Allah onu 3 bin melekle destekleyecektir.
37
37. Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.
37. Ashab-ı Kehf, Mehdi'nin yardımcıları olacaktır.
38
38. Bazı insanlar Hz. Mehdi’nin çıkışına ortam hazırlayacaklardır.
38. Bazı insanlar Hz. Mehdi’nin çıkışına ortam hazırlayacaklardır.
39
39. Doğu tarafından birtakım insanlar çıkıp, Hz. Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır.
39. Doğu tarafından birtakım insanlar çıkıp, Hz. Mehdi'nin saltanatını hazırlayacaklardır.
40
40. Hz. Mehdi işleri çok hızlı halledecektir.
40. Hz. Mehdi işleri çok hızlı halledecektir.
41
41. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır.
41. Bu durum 7 yıl devam edecektir. Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır.
42
42. Hadiste, Hz. Mehdi'nin bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.
42. Hadiste, Hz. Mehdi'nin bir yılının insanların 20 yılına bedel olduğu haber verilmektedir. Hz. Mehdi insanların uzun yıllardır yapamadıkları işleri çok kısa sürede halledecektir. Her konuya çok hızlı, akılcı, hikmetli ve kalıcı çözümü bulacak ve uygulayacaktır.
43
43. Hz. Mehdi, bitkileri ve hayvanları sever.
43. Hz. Mehdi, bitkileri ve hayvanları sever.
44
44. Hz. Mehdi, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
44. Hz. Mehdi, kuru bir ağacı diktiğinde de ağaç hemen yeşillenip yapraklanacaktır.
45
45. Hz. Mehdi, büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşacaktır.
45. Hz. Mehdi, büyük sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşacaktır.
46
46. Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi çıkaracaktır.
46. Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi çıkaracaktır.
47
47. Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.
47. Antakya denilen bir yerden Tabut'u (kutsal emanetler sandığını) ortaya çıkaracaktır.
48
48. O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır.
48. O, Tabut-u Sekine'yi Antakya mağarasından çıkarır.
49
49. Mehdi, gözetlenip takip edilecektir.
49. Mehdi, gözetlenip takip edilecektir.
50
50. Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Mehdi) yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'ın merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.
50. Deccal çıkınca, ona karşı müminlerden bir adam (Mehdi) yönelir. Derken o mümin kimseye birçok silahlılar, Deccal'ın merkezlerde gözetleme yapan silahlıları karşı çıkarlar.
51
51. Hz. Mehdi hakkında birçok olumsuz propaganda yapılacaktır.
51. Hz. Mehdi hakkında birçok olumsuz propaganda yapılacaktır.
52
52. “Kardeşi az olandır. Daha doğrusu, onun hiç kardeşi yoktur.”
52. “Kardeşi az olandır. Daha doğrusu, onun hiç kardeşi yoktur.”
53
53. “Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi's-selâm'dan şöyle buyurduğu rivayet edilir: Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi'nin) iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.
53. “Ebu Abdullah Hüseyin bin Ali aleyhi's-selâm'dan şöyle buyurduğu rivayet edilir: Bu işi yapacak olanın (yani Mehdi'nin) iki gaybeti vardır. Bu iki gaybetin biri o kadar uzayacak ki, bazıları: “O öldü”, bazıları da: “O gitti” diyeceklerdir. Ne onu sevenler, ne de başkaları onun yerini bilemeyecekler, sadece ona çok yakın hizmetçisi onun yerini bilir.
54
54. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
54. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
55
55. Hz. Mehdi’nin fiziki özelliklerini Hz. Peygamberimiz çok detaylı anlatmıştır.
55. Hz. Mehdi’nin fiziki özelliklerini Hz. Peygamberimiz çok detaylı anlatmıştır.
56
56. Yüzü nurludur.
56. Yüzü nurludur.
57
57. Burnu güzeldir.
57. Burnu güzeldir.
58
58. Alnı açık ve geniştir.
58. Alnı açık ve geniştir.
59
59. Alnında bir ben ya da bir yara izi vardır.
59. Alnında bir ben ya da bir yara izi vardır.
60
60. Alnında hafif bir içbükeylik vardır.
60. Alnında hafif bir içbükeylik vardır.
61
61. Çekik gözlüdür
61. Çekik gözlüdür
62
62. Dişleri parlaktır.
62. Dişleri parlaktır.
63
63. Kaşları kavislidir.
63. Kaşları kavislidir.
64
64. İki kaşı arasında küçük bir çukur vardır.
64. İki kaşı arasında küçük bir çukur vardır.
65
65. Cildi parlaktır.
65. Cildi parlaktır.
66
66. Saçları siyahtır.
66. Saçları siyahtır.
67
67. Sakalı bol ve sıktır.
67. Sakalı bol ve sıktır.
68
68. Geniş karınlıdır.
68. Geniş karınlıdır.
69
69. Rengi arap rengi gibidir.
69. Rengi arap rengi gibidir.
70
70. Orta boyludur.
70. Orta boyludur.
71
71. Geniş vücutludur
71. Geniş vücutludur
72
72. Çıktığında 30’lu yaşlarında olacaktır.
72. Çıktığında 30’lu yaşlarında olacaktır.
73
73. İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır.
73. İlerleyen yaşlarında da genç görünümlü olacaktır.
74
74. Omzunda nübüvvet mührü(ben) vardır.
74. Omzunda nübüvvet mührü(ben) vardır.
75
75. Sağ bacağında siyah bir iz vardır.
75. Sağ bacağında siyah bir iz vardır.
76
76. Sırtında yaprak şeklinde bir ben vardır.
76. Sırtında yaprak şeklinde bir ben vardır.
77
77. Heybetli bir şahıstır.
77. Heybetli bir şahıstır.
78
78. Bedeni ve sesi çok güçlü olacaktır.
78. Bedeni ve sesi çok güçlü olacaktır.
79
79. Sözleri ve konuşmalarıyla dünya çapında çok büyük etki uyandıracaktır.
79. Sözleri ve konuşmalarıyla dünya çapında çok büyük etki uyandıracaktır.
80
80. HZ. MEHDİ NELER YAPACAK?
80. HZ. MEHDİ NELER YAPACAK?
81
841. Evet, Hz. Mehdî vazifesini sadece din sahasında değil, saltanat, hilafet, sosyal hayat, cihad gibi hayatı kuşatan her sahada icra edecektir.
841. Evet, Hz. Mehdî vazifesini sadece din sahasında değil, saltanat, hilafet, sosyal hayat, cihad gibi hayatı kuşatan her sahada icra edecektir.
82
82. Hz. Mehdî bir müceddittir. Cenab-ı Hak onunla dini tekrar iâde edecektir.
82. Hz. Mehdî bir müceddittir. Cenab-ı Hak onunla dini tekrar iâde edecektir.
83
83. O, âhirzamanda, Asr-ı Saadette olduğu gibi İslâmı yeni baştan hâkim kılacak, yüceliğini, üstünlüğünü bütün dünyaya îlan edecektir.
83. O, âhirzamanda, Asr-ı Saadette olduğu gibi İslâmı yeni baştan hâkim kılacak, yüceliğini, üstünlüğünü bütün dünyaya îlan edecektir.
84
84. Saadet-i Ebediyede Ashab-ı Kehf'in mağaradan çıkıp Hz. Mehdî'ye asker olacakları tarzında bir rivayete yer verilir.
84. Saadet-i Ebediyede Ashab-ı Kehf'in mağaradan çıkıp Hz. Mehdî'ye asker olacakları tarzında bir rivayete yer verilir.
85
85. Ashab-ı Kehf'in dirilip asker olmasının ne mânâya geldiğini kesin olarak bilemiyoruz.
85. Ashab-ı Kehf'in dirilip asker olmasının ne mânâya geldiğini kesin olarak bilemiyoruz.
86
86. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki, Hz. Mehdî'nin îmanî mesajlarıyla Ashab-ı Kehf'in dirilişi gibi ölü ruhlar dirilecek, yeniden hayata dönecektir. Bu bize Hz. Mehdî'nin mesajının temelini de insanı mânen diriltecek îmanî hakikatler teşkil ettiğini göstermektedir.
86. Yalnız şunu söyleyebiliriz ki, Hz. Mehdî'nin îmanî mesajlarıyla Ashab-ı Kehf'in dirilişi gibi ölü ruhlar dirilecek, yeniden hayata dönecektir. Bu bize Hz. Mehdî'nin mesajının temelini de insanı mânen diriltecek îmanî hakikatler teşkil ettiğini göstermektedir.
87
87. İslâma yöneltilen hücumları bertaraf edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihya edecektir.
87. İslâma yöneltilen hücumları bertaraf edecek, Sünnet-i Seniyyeyi ihya edecektir.
88
88. Süfyan’la-Deccal’le mücadele edecektir.
88. Süfyan’la-Deccal’le mücadele edecektir.
89
89. Süfyan, “Hz. Mehdî'yi de devamlı tarassut altında tutacak, muhasarasını üzerinden kaldırmayacaktır.
89. Süfyan, “Hz. Mehdî'yi de devamlı tarassut altında tutacak, muhasarasını üzerinden kaldırmayacaktır.
90
90. Bu demektir ki, Hz. Mehdî çok zor şartlarda hizmet verecek, mücadelesini sürdürecek.
90. Bu demektir ki, Hz. Mehdî çok zor şartlarda hizmet verecek, mücadelesini sürdürecek.
91
91. O, bunca eziyet ve işkenceye rağmen asla boyun bükmez, Deccalı tanımaz, aksine Deccallığı hakkındaki kanaati daha da pekişir, mağlup edilmez bir edayla insanlara şöyle seslenir:
91. O, bunca eziyet ve işkenceye rağmen asla boyun bükmez, Deccalı tanımaz, aksine Deccallığı hakkındaki kanaati daha da pekişir, mağlup edilmez bir edayla insanlara şöyle seslenir:
92
92. “Ey insanlar şüphe yok ki artık Deccal bana yaptığı bu işi artık insanlardan hiçbir kimseye yapamayacaktır.”
92. “Ey insanlar şüphe yok ki artık Deccal bana yaptığı bu işi artık insanlardan hiçbir kimseye yapamayacaktır.”
93
93. Süfyan da, Mehdî de faaliyetlerini tek başlarına yürütmezler. Her ikisi de destek bulurlar.
93. Süfyan da, Mehdî de faaliyetlerini tek başlarına yürütmezler. Her ikisi de destek bulurlar.
94
94. Zaman fert değil, şahs-ı mânevî zamanı olduğu için Süfyan sırtını bir şer komitesine, Mehdî de dayanışmayı esas alan hak bir cemaate dayar.
94. Zaman fert değil, şahs-ı mânevî zamanı olduğu için Süfyan sırtını bir şer komitesine, Mehdî de dayanışmayı esas alan hak bir cemaate dayar.
95
95. İlk anda Hz. Mehdînin etrafında toplananların sayısı oldukça azdır.
95. İlk anda Hz. Mehdînin etrafında toplananların sayısı oldukça azdır.
96
96. Yılma bilmeyen bir azim, korku bilmeyen bir cesaret, ender rastlanan fedâkârlık içerisindedirler.
96. Yılma bilmeyen bir azim, korku bilmeyen bir cesaret, ender rastlanan fedâkârlık içerisindedirler.
97
97. Mevdûdî,
97. Mevdûdî, "Çok korkarım ki, Hz. Mehdînin getireceği yeniliklere karşı ilk feryadı basanlar; ulemâ ve sofîler olacaktır. Kezâ onun tanınabilmesi için alelâde bir adamın durumundan farklı şekillere sahip bulunacağını ummaktayım
98
98. Evet, Hz. Mehdî, ne yazık ki, Süfyan'ın engellemeleriyle kalmayacak, bir kısım hocaları da karşısında bulacaktır.
98. Evet, Hz. Mehdî, ne yazık ki, Süfyan'ın engellemeleriyle kalmayacak, bir kısım hocaları da karşısında bulacaktır.
99
99. Hz. Ali'nin belirttiğine göre “Allah, Mehdî için birçok insanları bulut parçaları gibi toplayacak ve Allah kalblerini telif edecektir.”
99. Hz. Ali'nin belirttiğine göre “Allah, Mehdî için birçok insanları bulut parçaları gibi toplayacak ve Allah kalblerini telif edecektir.”
100
100. Yine Hz. Ali'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyanın sonu geldiğinde fitne ve kargaşalar çoğalacak, altın madeninde türediği gibi türeyecek, halk fitne içerisine dalacak, Şam ehli semadan yağan belâlarla darmadağın olacak ve o kadar zayıflayacak ki tilkiler bile harp etse mağlûp edecek.
100. Yine Hz. Ali'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, dünyanın sonu geldiğinde fitne ve kargaşalar çoğalacak, altın madeninde türediği gibi türeyecek, halk fitne içerisine dalacak, Şam ehli semadan yağan belâlarla darmadağın olacak ve o kadar zayıflayacak ki tilkiler bile harp etse mağlûp edecek.

Diğer Galeriler

Facebook'ta Paylaş!Twitter'da Paylaş!